Czech Republic

Moderní pětiboj by mohl na OH v Paříži trvat jen 90 minut

Novı formát poèítá s vyluèovacím systémem, kterı pomùže vıraznì zkrátit dobu soutìže. Dvacet minut je vyhrazeno na parkur, 15 minut na šerm, 10 minut na plavání a 15 na závìreènou kombinaci pøespolního bìhu se støelbou. Mezi disciplínami mají bıt desetiminutové pøestávky.

Moderní pìtibojaøi novı systém pøedloží Mezinárodnímu olympijskému vıboru. Jeho vıkonná rada bude 7. prosince rozhodovat o soutìžním programu OH 2024, v nìmž se chce moderní pìtiboj udržet. UIPM také chce vedle závodù mužù a žen zaøadit do programu tøetí medailovou disciplínu, smíšenou štafetu.

Moderní pìtiboj je jedinım sportem, jenž byl vytvoøen pøímo pro olympijské hry. Jeho velkım propagátorem byl zakladatel moderního olympijského hnutí Pierre de Coubertin a poprvé se v nìm bojovalo o cenné kovy v roce 1912 ve Stockholmu.

„Moderní pìtiboj byl pùvodnì pìtidenní soutìží. V Atlantì 1996 byl zhuštìn do jednoho dne a v Londınì 2012 jsme zkombinovali laserovou støelbu s bìhem, abychom pøipravili ještì dramatiètìjší vyvrcholení. V Tokiu v roce 2021 budeme mít všech pìt disciplín na jednom stadionu a nyní po dvou letech detailního zkoumání a diskuzí pøedstavujeme nìco mimoøádného: moderní pìtiboj trvající 90 minut,“ uvedl prezident UIPM Klaus Schormann.

Testovací soutìže v novém formátu se konaly v záøí v Budapešti a Káhiøe a podle federace mìly u sportovcù pozitivní ohlas.

Football news:

Pep on Aguero's reaction to Maradona's death: it's difficult, especially for his son. Sad situation for the family
Pogba and Mctominay will not play with Southampton due to injuries
Jurgen Klopp: Maradona is the best player in my life. Meeting him was like meeting the Pope
Chalhanoglu will move to Manchester United as a free agent in the summer of 2021 (Christian Falk)
Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation