Czech Republic

Mně se ta hra taky nelíbila, situace řešíme naivně a špatně, řekl Kotal

Sparta vyhrála po dvou remízách s Libercem a v Ostravì, ale hernì v Opavì nenadchla. Spíš naopak.

„Máte pravdu, mnì se ta hra taky nelíbila,“ souhlasil Kotal na tiskovce.

Proè to hernì drhlo?
Soupeø byl velmi dùraznı, my jsme se už odzadu snažili kombinovat, ale spoustu pøihrávek jsem zkazili, nebo prohráli osobní souboj, mìli špatnı vıbìr místa. Jsem rád, že jsme aspoò byli aktivní v útoèné fázi.

Sparanskı trenér Václav Kotal bìhem ligového utkání s Libercem.

Sparanskı trenér Václav Kotal.

Èím si to množství nepøesností a prohranıch soubojù vysvìtlujete?
Jak jsem øíkal, soupeø hrál velmi dùraznì a tento styl nám nesedí. Když vidíte, že jeden z nejlepších hráèù je nejmladší Vitík, tak je nìco špatnì. Snažíme se s hráèi pracovat, nìkteøí se nám vracejí po zranìní. Dva zápasy za sebou nehrajeme ve stejné sestavì, což taky není jednoduché. Ale to nás neomlouvá, protože situace øešíme strašnì naivnì a špatnì.

Opava byla lepší od zaèátku a témìø až do konce utkání. Neèekal jste, že na to hráèi pøece jen zareagují a hra se zmìní?
Chtìli jsme kombinovat, ale každá tøetí pøihrávka konèila prohranım soubojem, nebo jsem míè sami ztratili. Nedokázali jsme se vypoøádat s tím, jak nás soupeø napadal.

Už v poloèase jste støídal Karabce. Kvùli èemu?
Plán byl, že Karabec bude s Doèkalem tvoøit hru, ale od zaèátku jsme byli pod tlakem. Tak jsme to v poloèase øešili tím, že tam šel Pavelka, kterı je víc defenzivním hráèem než Karabec. Soupeø hrál jednoduše, nakopával to na Žídka, ten hlavu vyhrál a lehce dostal míè k našemu pokutovému území. Pak už je jen otázka, ke komu se to odrazí.

Pøesto jste dali tøi góly a vyhráli. Našel byste ještì nìco pozitivního?
Podruhé za sebou jsme vzadu uhráli nulu. Také samozøejmì vìøím, že si hráèi uvìdomují, že proti kvalitnìjšímu soupeøi bychom takhle tìžko mohli pokraèovat. Ale taky musíme ocenit soupeøe, Opava hraje o záchranu, hraje o život a nic nám nedarovala. A buï se s tím vypoøádáte nebo ne.

Chválil jste Vitíka, kterému ve ètvrtek bude osmnáct. Znamená to, že se mùže stát pevnım èlenem sestavy, vìku navzdory?
Patøil k nejlepším hráèùm, co se tıèe soubojù, a to je hodnì dùležité. Je mladı, chodí do toho. Z toho dùvodu jeho hra vynikla. Ale taky chceme zakládat útoky kombinací a to se nám nedaøilo. Tam to je otázka odvahy hráèù, nikdo nechce udìlat chybu. Potøebujeme, aby to hráèi vzali na sebe, jiná možnost není.

Football news:

Bayern signed a contract with Musiala for 5 years, the salary is 5 million euros. Today, the player turned 18 years old
FNL is a place of torment. The clubs themselves pay the league more than it pays them - to rake this out to the new president from the RFU
Manchester United will pay Cavani 2 million euros if they do not extend his contract. The decision will be made when the player heals the injury
Klopp on Liverpool in the top 4: It's a big challenge. We are not so far away, but there is a certain gap
Ronald Koeman: All the top clubs have pressure. Sometimes it seems that only Barcelona plays important matches
Ramos is closer to a new contract with Real Madrid than to leaving the club. The player regularly communicates with Perez
Julen Lopetegui: Messi is the best player in history