Czech Republic

Mladík chtěl v obchodě pomoci zadržet zloděje, dvojice propadla výlohou

Ètyøiadvacetiletý zlodìj vyrazil krást do supermarketu na tøídì Kosmonautù v sobotu po poledni.

„Pod mikinu si schoval nìkolik šamponù a pùllitrovou lahev alkoholu. Se zbožím v celkové hodnotì témìø dva tisíce korun následnì prošel bez zaplacení pøes pokladnu, za kterou ho chtìl zadržet zamìstnanec ostrahy,“ uvedla policejní mluvèí Lenka Vanková.

Mladík chtìl v olomouckém supermarketu pomoci ostraze zadržet zlodìje. Pøi potyèce ale oba ztratili rovnováhu a propadli výlohou na ulici.

Zlodìj ale kladl odpor a do potyèky se záhy zapojil kolemjdoucí jednadvacetiletý mladík, který chtìl pomoci pracovníkovi ostrahy.

„V okamžiku, kdy se snažil zabránit zlodìji v pohybu a chytil jej za ruce, oba ztratili rovnováhu a propadli sklenìnou výlohou na ulici,“ popsala Vanková.

Pomáhající mladík se o rozbité sklo poøezal a musel být pøevezen do olomoucké fakultní nemocnice.

„Byl ošetøen na traumatologické ambulanci oddìlení urgentního pøíjmu se zranìním lehèího rázu a poté propuštìn do domácího ošetøení,“ nastínil mluvèí nemocnice Adam Fritscher.

Kromì výlohy, jejíž hodnota byla pøedbìžnì vyèíslena na 15 tisíc korun, byla pøi potyèce znièena i ukradená lahev alkoholu, zbylé zboží bylo pozdìji vráceno do prodejny.

Pøivolaní policisté, kteøí si zlodìje pøevzali, zjistili, že muž už byl døíve za krádeže odsouzen. A protože nadýchal 2,1 promile alkoholu, putoval nejdøíve na záchytku. Nyní mu za krádež hrozí až tøi roky vìzení.

Football news:

Luka Modric: I'm too old to go back to Tottenham. I want to play for a few more years
Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break
Adama Traore turned down NFL scouts as a child to become a football player
Zlatan called Khabib the best fighter regardless of weight