Czech Republic

Ministerstvu průmyslu a obchodu vypadl systém pro žádosti o covidovou pomoc

Portál AIS MPO urèenı pro žádosti v programech COVID Gastro - Uzavøené provozovny, COVID Nájemné a COVID Kultura byl dnes v 17:00 stále nedostupnı. Systém se podle serverù iROZHLAS.cz a Neovlivní.cz potıkal s problémy už od pondìlka, kdy byl spuštìn program COVID Gastro - Uzavøené provozovny. 

Podle serverù restauratéøi v pondìlí marnì trávili i nìkolik hodin snahou zaregistrovat se na portálu. Podle informací Hlídaèe státu k páteènímu ránu byl portál za poslední ètyøi dny funkèní ménì než polovinu èasu. Celkovı vıpadek trvá od ètvrteèního odpoledne. Hlídaè státu uvedl, že poslední záloha systému byla provedena ve ètvrtek v 01:00, takže je možné, že žádosti provedené poté pøed odpoledním vıpadkem jsou ztracené.

Ministr prùmyslu a obchodu pøitom serveru iROZHLAS.cz ještì pøed ètvrteèním vıpadkem tvrdil, že se poèáteèní problémy podaøilo zvládnout. „Systém nakonec nápor zvládl, ale jelo to zejména první den pomalu, což je chyba. I pøesto se všechny žádosti pøijaly, posílili jsme infolinky, dodavatel reagoval rychle a v øádu desítek hodin bylo vše již vıraznì rychlejší, od vèerejška (støedy) to jede bez problémù,“ napsal serveru Havlíèek ve ètvrtek. Uvedl také, že zatím neuvažuje o sankcích pro dodavatele systému.

MPO program COVID Gastro - Uzavøené provozovny spustilo v pondìlí 18. ledna v 09:00. Ke 13:00 evidovalo skoro 1500 rozpracovanıch žádostí, ale jen 18 dokonèenıch. Ve støedu veèer ministerstvo uvádìlo, že bylo rozpracováno celkem 6200 žádostí, z nichž 3351 bylo dokonèeno. Pøíjem žádostí bude pokraèovat do 1. bøezna.

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7