Czech Republic

Mike Pompeo přistál v Praze. S ministrem Petříčkem navštíví Plzeň

Ve støedu ho èeká schùzka s premiérem Andrejem Babišem (ANO), prezidentem Milošem Zemanem a vystoupení v Senátu.

S èeskımi politiky bude Pompeo jednat zejména o kybernetické bezpeènosti, mobilních sítích páté generace (5G) a odpovìdi na rostoucí vliv Ruska a Èíny ve svìtì. 

Pompeo s Petøíèkem v Plzni spoleènì navštíví muzeum Patton Memorial Pilsen a položí vìnce u památníku Díky, Ameriko! Uctí tak památku americkıch vojákù, kteøí na konci druhé svìtové války osvobodili západní èást Èeskoslovenska.

Následnì oba ministry èeká jednání v prostorách pivovaru Plzeòskı Prazdroj. Pompeo mìl Plzeò navštívit už v kvìtnu, kvùli epidemii koronaviru ale tehdy z oslav vıroèí konce války i z návštìvy amerického ministra sešlo.

Ve støedu se Pompeo sejde samostatnì s Babišem, oba spoleènì poté èeká i jednání se Zemanem, které však podle americké diplomacie bude spíš zdvoøilostního rázu. Tématy jednání s èeskım prezidentem by mìly bıt ekonomické otázky nebo spolupráce v rámci NATO. 

Americkı ministr také vystoupí s projevem v Senátu a následnì se zúèastní debaty se senátory. Posledním vrcholnım politikem USA, kterı v Senátu vystoupil, byl v roce 2018 tehdejší pøedseda Snìmovny reprezentantù Paul Ryan.

Èesko je první zastávkou na Pompeovì cestì po støední Evropì. Ve ètvrtek ráno bude americkı ministr pokraèovat do Slovinska, následnì navštíví také Rakousko a Polsko.

Football news:

Milan have offered 4 million euros for the striker Bodo-Glimt Gauge. He scored them in the Europa League
Atletico showed a photo of Suarez in three sets of uniforms
Lemar is Interesting to Leipzig
Chelsea midfielder Loftus-cheek is wanted by West ham, Southampton and Aston Villa
Khimki want to sign Mirzov, Djordjevic and Grigalava (RB-Sport)
Barcelona will issue a transfer for desta for 20+5 million euros at the beginning of next week
Nigmatullin about Mandzukic's transfer to Loko: if it had happened 5 years ago, I would have treated it well. They often come to us to finish playing