Czech Republic

Mihola (KDU-ČSL): Čtyři dny učte a pátý den choďte na fakultu

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 1. prosince 2020 ke změně zákona o pedagogických pracovnících.

Mihola (KDU-ČSL): Čtyři dny učte a pátý den choďte na fakultu
Foto: Hans Štembera
Popisek: Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jiří Mihola
reklama

Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem nikdy nezneužíval přednostního práva a i tentokrát jsem si napřed vyslechl kolegy, protože jsem zvyklý jako učitel naslouchat, a také i proto, aby člověk mohl případně reagovat, tak si dovolím nyní vystoupit v poněkud jiném tónu než předřečníci, a to v tónu kritičtějším, nebo kritickém. Já si na rozdíl od řady těch vystoupení nemyslím, že tenhle zákon je přínosný. Jeho některé části by mohly být přínosné - myslím teď pozměňovací návrhy, které zde byly zmíněny. Já se přimlouvám a mám pozměňovací návrh, který se týká příplatku za třídnictví. To potvrzuji, tady se připojuji a přitakávám. A určitě by se našly i další drobnosti, které jsou pozitivní. Ale obecně se dívám na tento návrh kriticky.

Nedostatek učitelů. Víte, já předpokládám, že k takovéhle záležitosti nedochází ze dne na den, z měsíce na měsíc nebo z roku na rok. A já bych chtěl tady připomenout, že předchozí volební období byla koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, během jejíhož volebního období se řešil také zákon o pedagogických pracovnících, který právě rozhodl, že učitel musí být kvalifikovaný. Nebudu to rozvádět teď do dalších podrobností. Pan ministr byl tehdy náměstkem, paní kolegyně Valachová byla tehdy ministryní školství. Není to opravdu tak dávno. Všichni víme, jak je pro školství, pro vzdělávání, škodlivá nestabilita. Já opravdu nerozumím. Pokud ten problém byl, tak musel být tehdy. Pokud nebyl nebo není to takový problém, tak nevím, proč ho tady řešíme takovýmto způsobem. Já bych byl moc rád za nějaká přesnější data. Ono tady z vystoupení pana ministra... A já bych chtěl panu ministru, přidám se ke kolegu Výbornému, poděkovat opravdu za podporu učitelů, co se týká zvyšování platů. A přesto, že jsem v tuto chvíli z opoziční strany, tak klidně budu říkat a chválit, že pokud se to povede teď v rámci státního rozpočtu, že právě ministr Plaga z hnutí ANO nejvýše nebo nejdále posunul platy učitelů... A myslím si, pane ministře, mrzí mě trošku, že mluvím i k vám teď - pozitivně (ministr Plaga nesedí u stolku zpravodajů, ale stojí a hovoří s dalšími dvěma poslanci, ale vzápětí si jde sednout na své místo), že tohle je to řešení. Tohle je to řešení, zaplatit učitele. A já se neobávám, ani chvíli se neobávám, že bychom řešili, když budou učitelé adekvátně ohodnoceni, nedostatek učitelů. Vrátí se ti, kteří odešli právě z důvodu, že byli mizerně placeni a nedoceněni, a noví rádi na ty fakulty nastoupí. Ještě je třeba vzpomenout - na ty fakulty ne pouze pedagogické, ale na fakulty připravující budoucí učitele tak, aby i ti, kteří ty budoucí učitele připravují, byli adekvátně zaplaceni, aby tyto fakulty byly vyhledávané, exkluzivní a mohly se samozřejmě rozvíjet tak, jak se to sluší na 21. století - a vzorů máme víc než dost po Evropě.

Z toho, co pan ministr tady říkal a někteří další, nedostatek učitelů je problém ne celostátní, ale spíš regionální, týká se určitých regionů. Takhle bychom ale mohli mluvit i o aprobaci, chybí nám učitelé matematiky, fyziky a některých technických oborů, ale nechybí nám zase jiné obory nebo naopak se stojí fronta na některé obory v některých městech. Takže opravdu řešíme spíš regionální než celostátní problém a myslím si, že by se na to mělo jít jinak.

Byla tady řeč o tom, že dotyčný zájemce, odborník z praxe mu říkejme, si nejvýše do tří let doplní pedagogické vzdělání. No ale když jsme se o tom bavili už předtím mnohokrát, tak já jsem stále nedostal ani po interpelaci jasnou odpověď, co když si to nedoplní. A bohužel nespokojím se s odpovědí, proč by si to nedoplnil. Prostě mě zajímá, co bude, když si to nedoplní. A to musí být v tom zákoně řečeno jasně, ne že nějak nebo že si poradí ředitel. Nebude nakonec řešit nic jiného. Pokud to má mít opravdu wert a má těch učitelů do školství přijít hodně tímto způsobem, tak to tedy bude hodně ředitelů nakonec z toho bolet hlava a budou litovat, že to nezůstalo u té výjimky, jako je to teď.

Mně tam nejvíc vadí a mrzí, že tam pronikla v rámci pozměňovacího návrhu na školském výboru část, která umožňuje toto pedagogické minimum dělat neziskovkám. Já se nechci nikoho dotknout, ale nemyslím si, že je správná cesta, když se všichni zaklínáme před volbami kvalitou učitelů, kvalitou škol, tak že opravdu s prominutím kdejaká neziskovka bude moct tady toto nabídnout, když se pro to rozhodne. To mně nepřijde v pořádku.

My pořád narážíme na problém inkluze. A víme, že o tom to právě je, že ten učitel proto musí být kvalifikovaný, že ne aby jenom odpřednášel látku, ne aby řekl - vyhledejte v textu nebo zalistujte v učebnici nebo v atlase, ale protože tam řeší celou řadu dalších problémů. A to může být stokrát odborník z praxe, ale když tady na tohle nebude disponovaný a řádně připravený, tak se bude v problémech doslova topit, zvlášť na některých místech nebo na některých školách.

Také mě mrzí jedna věc. I na školském výboru a občas i tady zaznívají taková klišé směrem k těm pedagogickým fakultám, která možná někdy měla své opodstatnění, ale prosím vás, já jako učitel, který tam působí dvacet let a na prvním místě jsem vždycky zdůrazňoval praxi, praktické poznávání, to je moje základní učitelská teze, tak rostu opravdu z toho, když někdo plácá takové nesmysly s prominutím, jako že je na pedagogických fakultách málo praxe. Takový člověk jenom ukazuje, že o pedagogických fakultách neví zhola nic. A o tom, co se tam jak změnilo nebo na co se soustředit. Tak prosím i tady tohle, aby než někdo něco takového řekne, si to opravdu zjistil a tyto nesmysly neříkal.

Já bych vám chtěl, kolegové - nebudu tím zdržovat. Mohl bych vám tady teď předčítat tak, jak se to dělá u jiných bodů, ale není můj záměr, abych vás tady zdržoval do dlouhých večerních hodin. Ale prosím vás, nechal jsem Parlamentní institut vypracovat tady tyto materiály. Jsou dostupné komukoliv, kdo má o to zájem - "Příprava budoucích učitelů". Abychom měli tu komparaci, jaké jsou evropské trendy.

A já chápu pana ministra Plagu, že říká - nemůžeme být hned jako Finsko. Ale přece my se tím Finskem zaklínáme a přece chceme být jako Finsko. Tak proč bychom tu cestu Finska neměli následovat? Ale jestliže budu říkat - chci to mít jako ve Finsku, ale půjdu úplně na opačnou stranu, tak mi to doopravdy nedává smysl. A dobře, tak Finsko je pro nás, to je tam někde až na stropě v tuhle chvíli pro nás. I když s těmi platy se přece jenom opravdu lepšíme.

Ale máme tady sousedy - Rakousko, Německo - kulturně historicky jsou nám nejbližší. A tam v tuhle chvíli platí výjimky. To, co je momentálně u nás v zákoně, to je v Německu, to je v Rakousku. Ne nic jiného. Ne, že by řekli - tak kašleme na kvalifikaci, je nedostatek učitelů. Když je nedostatek učitelů, řeší se tou výjimkou. Já tu výjimku chápu, tomu rozumím, ale nedělejme z výjimek pravidlo.

Takže prosím tento materiál opravdu doporučuji k prostudování a k inspiraci. A mám tady i citace od odborníků, pedagogů, kteří se celý život zabývají tady těmi tématy, co to učitelství je, čím by učitel měl, nebo neměl být. Tak si dovolím citovat jenom pár vybraných tezí:

"Učitele na základních a středních školách nejde jenom v rámci nějakého krátkého výcviku připravit na to, že si stoupnou před třídu. Učitelé jsou spolutvůrci curricula. Je jim dána relativně velká míra autonomie a nesou část odpovědnosti za vzdělávací výsledky žáků. Proto je nutná příprava, která se opírá o pedagogické, psychologické, didaktické a oborové poznatky. Oboroví didaktici, kteří by měli mít hluboký vhled do těchto oblastí a měli by tak být schopni takové vzdělávání realizovat, jsou na fakultách vzdělávající budoucí učitele."

A měl bych tady potom celou řadu podkladů k pedagogickým praxím anebo k tomu, jak je důležité to pedagogické vzdělání vedle toho odborného. Obojí musí být vyrovnané. Samozřejmě cesta šejdrem, s prominutím, by byla, pokud by se člověk jako budoucí učitel soustředil jenom na to odborné a stejně tak by bylo divné, kdyby měl sice didaktické know how a zase by vlastně nerozuměl tomu oboru, který má učit. Takže to musí být v rovnováze.

A o tom to právě je, na to by měl být čas. A já to řešení víc, než tady v tomhle udělat tyhle rychlokvašky - promiňte mi ten termín, nemyslím to rozhodně ve zlém - ale opravdu trvám na tom, aby když se někdo rozhodne na pedagogickou dráhu pro povolání učitele, tak by měl vědět, co to obnáší. Řešení je, které tady zmínil vlastně pan ministr - taky myslím, že to byl on - aby byly ty fakulty připravující budoucí učitele pružné a ten člověk mohl učit a zároveň to pedagogické vzdělání nabýt. To přece není problém tady tohle a to velmi rád podpořím a velmi budu apelovat na všechny ty fakulty, které připravují budoucí učitele, aby takto pružné byly, aby toto umožnily. Čtyři dny učte a pátý den choďte na fakultu.

Je to nereálné tohle, kolegové? No přece, opravdu, kdo to myslí vážně, tak nemůže s tímto mít problém. A nezlobte se, tady zaznívají argumenty - a co ti staří učitelé, co tam 20 let působí a mají zkušenost. I já jim uznám, že za 20 let má určitě mnohem větší zkušenosti člověk bez titulu a bez té kvalifikace, než ten, kdo tam nastoupí nově. To je tak nějak tak samo sebou, pokud tam opravdu léta učí.

Ale také si vzpomeňme, jak dlouho vedeme ty řeči o tom, že toto by se mělo změnit. Tak mně se úplně nelíbí to, že si budeme ještě za dvacet let říkat, že někdo, kdo tam nastoupil, už se vlastně pomalu blíží důchodu a že by bylo blbé ho nějak tlačit k tomu, že něco musí. Vždyť o tom se prosím vás - já to dobře vím jako učitel - mluví minimálně dvacet let. Naostro dvacet let se mluví o tom, že - ano, ponechme tam ty nejstarší, kteří už to teď narychlo měnit nemůžou. Ale ne že, někdo, kdo tam nastoupil před deseti lety, tak bude dnes argumentovat, že proč by si to měl dodělávat. A to jsme právě řešili v tom minulém volebním období.

Takže prosím jako řešení. Za prvé peníze a uznání učitelům. A děkuji znova panu ministrovi a držím mu palce a osobně vás chci všechny požádat o podporu, aby učitelé opravdu byli oceněni, doceněni. Zaslouží si to a ti třídní obzvlášť. Nebojme se následovat země jako Finsko, nebo alespoň ty bližší. A bližší i co se týká toho dostihnutí, jako Rakousko, Německo, a případně i v dalších zemích je kvalitní pedagogické vzdělávání. Mám zkušenosti třeba i ze sousedního Polska.

Trvejme na tom, aby byly opravdu pružné ty fakulty připravující budoucí učitele v té nabídce a v tom, aby opravdu reagovaly na potřeby nebo na ty aktuální situace. Já samozřejmě chci, aby byl dostatek učitelů, ne aby se prostě zvyšovaly počty žáků a podobně. Ale hledejme opravdu tu dobrou cestu směrem ke kvalitě. Vždyť se tím opravdu všichni zaklínáme.

Na závěr mi dovolte, abych načetl pozměňovací návrh, nebo připomněl ten, který načtu v podrobné rozpravě. Jeden se týká právě příplatků třídním učitelům, protože jak bylo řečeno kolegou Výborným a dalšími, tady to leží už dva roky netknuté, mluví se o tom a nic se nestalo. Takže když se do teď nestalo, tak se musí stát. Takže to je pozměňovací návrh pod číslem 5200.

Ten druhý pozměňovací návrh vlastně míří k tomu, co jsem se vám snažil tady těmi argumenty předložit. Že tento zákon s tím, co přináší, je nepotřebný, je nepotřebný. Nepotřebujeme ho, potřebujeme jiné cesty k tomu řešení a proto tedy pozměňovací návrh 5202 míří tady k vyjmutí tady té části, která je z mého pohledu zbytečná.

Nakonec bych chtěl říct, že tak složitá matérie by opravdu zasloužila odbornou diskuzi se všemi, kterých se týká. Vím, že jsou v tuhle chvíli objektivní skutečnosti, které tomu brání, nemůžeme se scházet, nemůžeme dělat semináře, nebo jenom online semináře. To zase není jaksi úplně ono a nevyjádří se každý, kdo by chtěl. Abych nebyl já někým obviněn a cos pro to udělal ty.

Tak já jsem dva semináře tady na půdě Poslanecké sněmovny k této problematice uspořádal. Měly velký úspěch, účastnilo se jich hodně, jak zástupců fakult připravujících budoucí učitele nejenom pedagogických fakult, ale fakult připravujících budoucí učitele a účastnili se jich také učitelé z praxe ze všech stupňů škol. Byli tam i zástupci asociací - Asociace základních škol, Asociace středních škol. Nakonec tam byl vždycky pozván i pan ministr a když nemohl pan ministr, tak tam byli další zástupci Ministerstva školství.

Takže snaha v tomto smyslu byla. Ale než uděláme nějaký ukvapený krok ve smyslu, nebo v rámci domnění nějakého rychlého řešení, opravdu to promýšlejme. Děkuji, že i hnutí ANO už se přidává, to jsem rád. To se ne vždy podaří, pane kolego, že během řeči to posluchač pochopí.

Psali jsme:

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama autor: PV

Jinde na netu:

Další články z rubriky

Mihola (KDU-ČSL): Čtyři dny učte a pátý den choďte na fakultu

Projev na 72. schůzi Poslanecké sněmovny 1. prosince 2020 ke změně zákona o pedagogických pracovnící…

Football news:

Alex Ferguson: Manchester United - Liverpool-the main game of the season, I always thought so. These are two of the most successful clubs in Britain
Koeman on the Super Cup: It's not the most important trophy we're fighting for, but it's still a title. We need to show that we are in the ranks
Ferdinand is the best transfer in the history of Manchester United according to O'Shea: Ronaldo is close, but Rio is number one
Rashford on penalties: Mourinho said: If you don't know how to earn them, then nothing will be awarded. This is something you need to learn
The FA will monitor compliance with the anti-covid protocol. Players are not allowed to hug after goals
Chelsea win away in the Premier League for the first time in 2 months
The insidiousness of snow football in Turkey. Players in white are just not visible ❄ I