Czech Republic

Meteorologové hlásí postupné ochlazení. Noční teploty se dostanou pod nulu

„V období od 26. øíjna do 22. listopadu bude na našem území poèasí teplotnì prùmìrné až slabì nadprùmìrné. S pokraèujícím podzimem budou prùmìrné teploty postupnì klesat,“ uvedl meteorologové na svém webu.

Klesat budou postupnì také noèní teploty. V pøíštím tıdnu bude jejich tıdenní prùmìr kolem šesti stupòù Celsia, po polovinì listopadu už se dostanou pod bod mrazu. 

Dlouhodobá prùmìrná teplota pro následující ètyøi tıdny je ètyøi stupnì Celsia. Nejtepleji bylo v roce 2014 s prùmìrem 7,5 stupnì, zatím nejnižší prùmìr 0,1 stupnì Celsia zaznamenali meteorologové v roce 1988.

Srážek bude z pøíštích ètyø tıdnù nejménì hned v tom prvním, nejvíce by mìlo podle ÈHMÚ pršet a snìžit ve tøetím pøedpovìdním tıdnu. Prùmìrnı úhrn srážek v Èesku pro období od 26. øíjna do 22. listopadu je 44 milimetrù. Zatím nejvíc podle záznamù vedenıch od roku 1951 napršelo a nasnìžilo v roce 2004, kdy meteorologové namìøili 77 litrù na metr ètvereèní. Nejménì srážek spadlo v roce 2011 s úhrnem jeden milimetr.

Mìsíèní vıhled

Mìsíèní vıhled se podle ÈHMÚ zamìøuje na tıdenní prùmìry, nepostihuje proto všechny možné vıkyvy poèasí. Úspìšnost vıhledu se podle meteorologù pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek je zhruba 65 procent. Pøedpovìï na tøetí a ètvrtı tıden se èasto blíží dlouhodobım klimatickım hodnotám pro daná období.

Football news:

Real started with Alaves: stupid hand Nacho and wild pass Courtois-again defeat
20 shells of times of the Second world war found on the basis of the Roma
Zidane Ob 1:2 with Alaves: the Start of the match is the worst for Real Madrid in the season. We lack stability
A clear penalty! Oh, my God. Ramos and Carvajal on the fall of Hazard in the match with Alaves
Ex-referee Andujar Oliver: Marcelo was pulled by the hair, it was necessary to put an 11-meter shot. There was no penalty on Hazard
Favre Pro 1:2 with Cologne: They were sitting in defence and Borussia were in too much of a hurry. There were few chances
Real Madrid conceded after a mistake by Courtois on a pass. Forward Alaves scored in an empty net