Czech Republic

Měsíc čekání na vakcínu. Česko očkuje rychlostí pod průměrem EU

V nedìli bylo na 15. místì z 27 èlenù EU s 1,75 % naoèkovanıch obyvatel, tedy tìsnì pod prùmìrem Unie, kterı èinil 1,8 %.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného jsou to èísla srovnatelná se sousedním Nìmeckem a Rakouskem, ale daleko za premianty. Na špici je Malta a Dánsko, kde jsou prooèkovaná zhruba 4 % populace. Maltì nahrává malá rozloha ostrova, Dáni jsou zase objevitelé triku – z lahvièky dokázali vytáhnout dokonce sedm dávek místo pìti. Na konci jsou Bulhaøi, kde vakcínu dostalo jen 0,38 % lidí. 

Vıhled na další dny není pozitivní, dávky do EU se budou krátit, a tak se oproti plánùm zpomalí i vakcinace.

Na chvostu je z vyspìlejších zemí tøeba Francie (22. pøíèka), na které se dá krásnì ukázat, kde to mùže haprovat. Zde to byl zdlouhavı byrokratickı systém objednávání.

Football news:

Real Madrid expect Benzema to return for the match against Atletico Madrid on March 7
Henri left Montreal: The separation from the children is burdensome. Forced to return to London
Hames on returning to Real Madrid: No one wants to see me there anymore. This is part of football
Real Madrid is the only club from Spain to win the first leg of the 1/8 final of the Champions League
14 million from hair transplant clinics, 6 million from a clothing brand, 0.5 million from fitness centers: a guide to Ronaldo's business empire
I hope Messi wins something with the national team. He is one of the best in the history of football. Marques about the Barca forward
Capello about red Traileru: Even Zidane did not believe! Did you see him laugh? Atalanta was unlucky