Czech Republic

Medailové časy: v Cancúnu získali Perušič se Schweinerem bronz

Rakouské dvojici tak èeské jednièky oplatily porážku z úvodního zápasu v Cancúnu, duel o tøetí místo Perušiè se Schweinerem po suverénním druhém setu ovládli za 38 minut. Medailovým úspìchem na další akci ètyøhvìzdièkové kategorie udìlali opìt výrazný krok k úèasti na olympijských hrách v Tokiu.

„Vìøím, že po tomhle výsledku je olympiáda opravdu hodnì, hodnì blízko,“ øekl Perušiè v rozhovoru na kurtu.

Cestu do druhého finále za sebou zatarasili èeským volejbalistùm v pondìlí svìtové jednièky Anders Mol a Christian Sörum z Norska, Perušiè se Schweinerem v semifinále podlehli trojnásobným evropským šampionùm 1:2 na sety. Odveta proti Rakušanùm jim však vyšla. 

„První zápas se nám vùbec nepovedl, dìlali jsme hroznì moc chyb a netlaèili servisem. Dneska jsme už hráli dobøe, dìlali chyb mnohem ménì a to bylo klíèové,“ øekl Schweiner.

Mol a Sörum si ve finále o svùj jedenáctý triumf v elitním seriálu zahrají s katarským párem Šaríf Janus, Ahmed Tidžan.

V Cancúnu se v pøíštích dnech uskuteèní ještì další dva turnaje Svìtového okruhu, ten pøíští zaène již ve ètvrtek znovu i s úèastí Markéty Nausch Slukové s Barborou Hermannovou i Michaly Kvapilové s Michaelou Kubíèkovou. První turnaj èeským hráèkám nevyšel, prohrály shodnì oba zápasy ve skupinì. Pøedposlední ze sedmi ètyøhvìzdièkových dílù Svìtového okruhu se bude od 2. èervna hrát v Ostravì.

Turnaj Svìtového okruhu v plážovém volejbalu kategorie 4* v Cancúnu (Mexiko)

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude