Czech Republic

Medaile je blízko i strašně daleko, tvrdí trenér chomutovských basketbalistek

Jeho družstvo ve ètvrteèním semifinále vyzve KP Brno, druhou dvojici tvoøí hegemon USK Praha a Slavia. „KP Brno, i když v lize skonèilo ètvrté, je podle mì s USK nejlepší v Èesku. Budeme se snažit. Soupeø nemusí mít den, my tøeba jo.“

Podle papírovıch prognóz by Chomutov mìl v pátek bojovat o bronz se Slavií, s níž v sobotní ligové derniéøe doma ztroskotal 56:61. „Pro diváky byl zápas atraktivní, snad u obrazovky dobøe vypadal. Nešly jsme do nìj s tím, že chceme za každou cenu vyhrát, chtìly jsme se hlavnì pøipravit na pohár,“ tvrdila režisérka chomutovské hry Kateøina Bartoòová.

Stejnì jako v semifinále poháru, ani ve ètvrtfinále ŽBL nebudou Levhartice za favoritky, ze sedmého místa po základní èásti narazí na druhı Hradec Králové.  „Prohrál jen s USK a my chceme odvést takovı vıkon, abychom na nìj byli hrdí a odcházeli jsme se vztyèenou hlavou,“ burcuje Eisner.

 „Uvidíme, v jaké sestavì Hradec bude, v posledním poháru mìl nìkolik zranìnıch. Tím pádem se naše malá šance o malinko zvyšuje. Navíc v dnešní dobì nevíte, co bude zítra, nevíte dne ani minuty.“

Monika Satoranská tìhotná, Michaela Krejzová po operaci. Velké ztráty postihly Chomutov bìhem sezony. V posledním duelu z preventivních dùvodù šetøil trenér Eisner i zkušenou Terezu Vorlovou. 

„Naší pøedností je vyrovnanost tımu. Mít kdokoli jinı takové ztráty, pocítil by je hùø. Vždy se Satoranskou nám odešlo 15 bodù. A my bez tìchhle tøí dokázali hrát vyrovnanì se Slavií. Musím vzdát hold tìm, co to skvìle odbojovaly, v tom vidím pøínos.“

Sedmé místo Eisner bere. „Dva tøi zápasy navíc jsme mohli vyhrát, ale naše postavení je odpovídající.“ V poháru je ještì lepší než v lize, dotáhnou to Levhartice k happy endu?

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well