Czech Republic

Lucie Bílá a 4 Tenoři vzdali hold Karlu Gottovi

Vokální formace 4 Tenoøi dokonèuje debutové album, které vyjde 18. záøí. Jako první singl si kvartet zvolil coververzi skladby I Believe In You (Je crois en toi), kterou pøed jedenácti lety nazpíval Karel Gott s Lucií Bílou s textem Pavla Vrby pod názvem Krása. A právì jako poctu Karlu Gottovi pojali novou verzi této písnì 4 Tenoøi, k nimž se pøipojila i Lucie Bílá.

„Je pro nás èest, že Lucie Bílá souhlasila s duetem se 4 Tenory. Vybírali jsme z nìkolika možnıch skladeb a všichni jsme se shodli na tom, že Krása je ta pravá,“ uvedl manažer a producent Janis Sidovskı.

Skladba Krása je od 10. srpna k mání v digitální podobì na stránkách Supraphonline.cz a od pátku 14. srpna bude k dispozici na streamovacích službách a stahovacích servisech.

Píseò I Believe In You (Je crois en toi) vyšla na singlu 1. kvìtna 2006 v pøednesu vokálního kvartetu Il Divo s hostující zpìvaèkou Celine Dion. Ještì pøedtím se objevila na albech jak Celine Dion (On ne change pas), tak Il Divo – Ancora. V podání Karla Gotta a Lucie Bílé vyšla v roce 2009 na desce Duety + Bonus.

Na debutu 4 Tenorù jí budou dìlat spoleènost známé muzikálové árie, písòové hity Karla Svobody, koledy a nejznámìjší vánoèní písnì. Kromì Lucie Bílé na nìm bude hostovat Unique Kvartet nebo orchestr 4 Tenorù vedenı Františkem Krtièkou. V rámci propagace se tìleso vydá na turné, které zaène 20. srpna v Tøeboni a bude èítat vystoupení v Jihlavì, Èeskıch Budìjovicích, Tøeboni a dalších mìstech. Finále obstará Vánoèní galakoncert v pražském Foru Karlín, kterı se uskuteèní 12. prosince.

Kapela 4 Tenoøi funguje ve složení Marian Vojtko, Jan Køíž, Pavel Vítek a Michal Bragagnolo. Poprvé spoleènì vystoupila v roce 2017 pod taktovkou Marcella Roty, dvorního dirigenta Andrey Bocelliho. Marian Vojtko a Jan Køíž jsou držiteli ceny Thálie, Michal Bragagnolo pùsobí jako sólista Národního divadla a Pavel Vítek svého èasu bodoval popovımi hity jako Má svùj den nebo Mám rád vùni tvı kùže.

Football news:

Sane on Robben and Ribery: I don't allow comparisons. The two of them have been world-class for 10 years
Atletico defender Jimenez has contracted the coronavirus. The club canceled morning training as a precaution
Canidia about Messi: Leo gets lost and suffers when his team is not the best on the field
Lampard confirmed that goalkeeper Mendy is undergoing a medical at Chelsea
Neymar and defender Marcel Gonzalez can get up to 10 matches suspended
Manchester City - the first Premier League club to win the 1st match in 10 consecutive seasons
Bartomeu has suspended Suarez's transfer to Atletico. He doesn't want to let a player go to a competitor for free