Czech Republic

Lidi na Východě žene snaha mít se lépe, říká manažer Home Creditu v Asii

Evropské zemì v posledních tıdnech znovu zavedly tvrdá opatøení v boji s koronavirem. Jaká je situace v Asii?
V Asii i Pacifiku, protože podobnì vypadá i Austrálie a Novı Zéland, pøišla rychlá a tvrdá opatøení hned na zaèátku pandemie. Asi i kvùli tomu, že si všichni pamatují epidemii SARS. Kromì tvrdıch opatøení je pak mottem vìtšiny státù v regionu „rychle zavírat a pomalu rozvolòovat.“ Nikdo s otvíráním nespìchá. To spoleènì s masivní informaèní kampaní umožnilo, že tato èást svìta je v boji s virem úspìšná a mnoho asijskıch státù má koronavirus „za sebou“. To pak zvl᚝ vidíme na ekonomické aktivitì, která rychle nabírá na síle. 

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years