Czech Republic

Lidé vzali obchody útokem. U nákupních center kolabuje doprava

Obchodní centra, která se s vıjimkou nìkterıch obchodù zavøou, vzali ve støedu veèeru Èeši útokem. Do vìtšiny pražskıch center se poslední den pøed uzavøením sjely desítky lidí. Vıjezd z pøeplnìnıch parkoviš trvá i hodinu. Na Èerném Mostì a Zlíèínì doprava kolabuje.

Spoleènì s maloobchodem bude podobnì jako na jaøe kvùli koronavirové epidemii od ètvrteèních šesti hodin zakázán prodej služeb v provozovnách. V nákupních centrech budou otevøeny jen prodejny potravin, drogerie a lékáren. Tak zní jedno z novıch opatøení vlády, které vyhlásila ve støedu po mimoøádném zasedání.

Všechny restrikce platí od ètvrtka ráno, prozatím do 3. listopadu. Rozvolòovat se bude podle aktuální epidemiologické situace.

Vyrazili jste na poslední chvíli na nákupy?

Football news:

Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries
Van Persie about meeting Maradona: he kissed my left foot and said it was the same as his
Bale doesn't need to prove anything. His presence inspires the Tottenham players. Davis on the midfielder