Czech Republic

Lidé budou v Praze protestovat proti vládním opatřením, svoláno je hned několik akcí

Do centra Prahy je na støedu svoláno nìkolik protestních shromáždìní a recesistickıch akcí. Kvùli protikoronavirovım opatøením musely bıt nìkteré z demonstrací omezeny, poøadatelé napøíklad museli upustit od pochodù. Na místech budou stovky policistù i zástupci magistrátu. Spolupracovat budou i mìstští strážníci. Magistrát apeloval na to, aby úèastníci akcí dodržovali omezení daná vládou.

Protest na námìstí Republiky uspoøádali poøadatelé podle vyjádøení na facebooku proto, že vládní opatøení proti epidemii covidu-19 nefungují, zato likvidují životy a devastují stát. Stát podle nich lidi šikanuje a straší. Další shromáždìní se mají konat na Staromìstském námìstí a na Klárovì.

Podle opatøení z 22. øíjna se mùže pokojného shromáždìní úèastnit maximálnì 100 úèastníkù, a to ve skupinách po 20 lidech. Demonstranti musí zachovávat rozestupy mezi skupinami a všichni musí mít roušky. Poslední protest v Praze, kterı se uskuteènil 18. øíjna na Staromìstském námìstí, skonèil násilnì. Èást demonstrantù se po oficiálním konci akce støetla s policií.

Football news:

Goals by Zobnin, Kuzyaev and Skopintsev claim the title of best in November
Romelu Lukaku: one and a Half years at Inter are the best in my career
Bulykin on Loko's chances of reaching the Europa League play-offs: it Will be very difficult to do anything
Joao Felix: Atletico are missing Suarez and Costa
Loko didn't know what to do when Red Bull scored first. Naumov about 1:3
Gasperini about Atalanta: we will Go to Amsterdam with a small advantage
Striker Berisha Of Salzburg: We were better than Loko and deserved to win