Czech Republic

Liberec poprvé v play off měnil brankáře. Musíme se vyspat, řekl náhradník

Jak byste úvodní duel zhodnotil?
Nemìli jsme úplnì špatnı start, ale dostali jsme rychle tøi góly, to mi trenér øekl, a se pøipravím. I ve druhé èásti jsme byli na puku, ale Tøinec pokaždé udeøil a odskoèil. Odrazit se musíme hlavnì od tøetí tøetiny, za tu musím kluky pochválit, zvládli jsme všechna vylouèení (tøi dvouminutové tresty a jeden pìtiminutovı).

Bude to s Tøincem o tom, kdo dá první gól?
Tak víme, že mají vıbornì mužstvo, a pøesto hrají takhle zataženì a hùø se k nim dostává. Urèitì se musíme lépe pøipravit na zaèátky. V pondìlí jedeme znovu od nuly. 

Jak tìžké pro vás bylo jít poprvé od zaèátku bøezna do brány?
Doba byla dlouhá, ale tak to nìkdy bıvá. Druhı gólman musí bıt pøipravenı, od toho v tımu je. Bohužel to tam napadalo i mnì.

Nepadlo v zápase nezvykle hodnì gólù na to, že jde o finále?
Tìžko øíct, jak to bude dál. Kvaky chytá vıbornì, dneska jsme vidìli pøestøelku, zítra mùžeme vyhrát 1:0.

Bylo fajn, že do hledištì mohlo tøi sta divákù?
Parádní by byla vyprodaná arena, ale situace je, jaká je. Jsme rádi aspoò za tìch tøi sta, èlovìk pozná, že v hledišti sedí. Když zatleskají nebo nìco... Je dobøe, že pomalu zaèínají chodit a vracíme se k normálu.

Co do druhého utkání musíte zlepšit?
My se musíme dobøe vyspat, najíst a zaèít úplnì jinak. Nechali jsme si je odskoèit, to je pak tìžké. Zápas se pro nì vyvíjel dobøe. Mìla by nás nakopnout ta tøetí tøetina.

Nemìli byste se vyvarovat i faulù, teï jich bylo dost...
Tak ono to je složité v takovém zápase, když prohráváte. Snažíte se soupeøe dohrávat, vzít jim síly do dalších utkání. Série nekonèí a vìøím, že bude dlouhá, kvalitní a vítìzná pro nás.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude