Czech Republic

Letošní duben bude podle meteorologů jedním z nejchladnějších od roku 1941

„Vıraznì chladné poèasí se oèekává až do konce dubna, zaèátkem kvìtna budou teploty stoupat, ale pravdìpodobnì zùstanou v intervalech slabì podprùmìrnıch nebo bìžnıch hodnot pro danou roèní dobu,“ uvedli meteorologové. V tomto tıdnu by mìlo bıt nejtepleji v úterı a ve støedu, kdy mùže bıt až 16 stupòù Celsia, v Èechách ve støedu místy i 18 stupòù Celsia. Poté se ale ochladí, o víkendu by se teploty mìly pohybovat okolo deseti stupòù.

Dlouhodobá prùmìrná teplota v ÈR v období od 19. dubna do 16. kvìtna je 11,6 stupnì Celsia. Nejchladnìjší byl právì rok 1941, kdy se prùmìr dostal pouze na 5,8 stupnì. Naopak v roce 2000 to bylo 15,9 stupnì Celsia, což je dosud nejvíce.

Srážkovì by pøíští ètyøi tıdny mìly bıt prùmìrné. „Prùmìrné budou srážky i v jednotlivıch pøedpovìdních tıdnech. V dùsledku toho bude sníh na horách jen pozvolna ubıvat,“ dodali meteorologové. Dlouhodobı prùmìrnı úhrn srážek je ve sledovaném období v Èesku 44 milimetrù.

Mìsíèní vıhled vyjadøuje celkovı charakter poèasí, nepostihuje proto všechny možné vıkyvy, upozoròuje ÈHMÚ. Úspìšnost vıhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Pøedpovìï na tøetí a ètvrtı tıden se èasto blíží dlouhodobım klimatickım hodnotám pro pøíslušná období.

Football news:

Alaba about leaving Bayern: To grow, you need to get out of your comfort zone. I want to try something new
Father Courtois about Hazard laughing with Chelsea players: Unwise and unprofessional
Neymar about relegation from the Champions League: PSG did everything they could. I am sad, but I am proud of the team
Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free