Czech Republic

Letošní duben bude nejchladnější za osmdesát let, hlásí meteorologové

„Vıraznì chladné poèasí se oèekává až do konce dubna, zaèátkem kvìtna budou teploty stoupat, ale pravdìpodobnì zùstanou v intervalech slabì podprùmìrnıch nebo bìžnıch hodnot pro danou roèní dobu,“ uvedli meteorologové.

V tomto tıdnu by mìlo bıt nejtepleji v úterı a ve støedu, kdy mùže bıt až 16 stupòù Celsia, v Èechách ve støedu místy i 18 stupòù Celsia. Poté se ale ochladí, o víkendu by se teploty mìly pohybovat okolo deseti stupòù.

Dlouhodobá prùmìrná teplota v ÈR v období od 19. dubna do 16. kvìtna je 11,6 stupnì Celsia. Nejchladnìjší byl právì rok 1941, kdy se prùmìr dostal pouze na 5,8 stupnì. Naopak v roce 2000 to bylo 15,9 stupnì Celsia, což je dosud nejvíce.

Srážkovì by pøíští ètyøi tıdny mìly bıt prùmìrné. „Prùmìrné budou srážky i v jednotlivıch pøedpovìdních tıdnech. V dùsledku toho bude sníh na horách jen pozvolna ubıvat,“ dodali meteorologové. Dlouhodobı prùmìrnı úhrn srážek je ve sledovaném období v Èesku 44 milimetrù.

Mìsíèní vıhled vyjadøuje celkovı charakter poèasí, nepostihuje proto všechny možné vıkyvy, upozoròuje ÈHMÚ. Úspìšnost vıhledu se pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Pøedpovìï na tøetí a ètvrtı tıden se èasto blíží dlouhodobım klimatickım hodnotám pro pøíslušná období.

Football news:

Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss