Czech Republic

Letos zrušeno, parkurová Global Champions vyvrcholí v Praze za rok

„V návaznosti na rozhodnutí organizátorù seriálu Global Champions potvrzujeme, že i vrcholná akce sezony Prague Playoffs byla pøeložena a uskuteèní se v listopadu 2021,“ uvedl pøedseda organizaèního výboru Jan Andrlík v tiskové zprávì.

V pondìlí zástupci parkurového seriálu, v nìmž závodí i èeská reprezentantka Anna Kellnerová, zrušili všechny zbývající letošní závody. Sezonu obnoví až v roce 2021. Jezdci se naposledy na kolbišti pøedstavili na zaèátku bøezna v Dauhá.

V Praze se vrchol parkurové série uskuteènil i v roce 2018 a loni. Vstupenky, které si fanoušci již zakoupili na letošní akci, zùstávají v platnosti. V pøípadì, že divákùm nový termín akce nevyhovuje, mùžou požádat o vrácení vstupného.

Football news:

Goalie of the banner of Labor, who was hit by lightning: everything is good at the moment. Back soon
Ole Gunnar Solskjaer: I Think it was a penalty against Aston Villa
Philadelphia played in t-shirts with the names of black people who died at the hands of the police
Kompany tries everything at Anderlecht: he coached without a license (terrible), played 15 matches and invested 3 million euros in the club
Aston Villa coach on Manchester United penalty: A shameful decision
Paul Pogba: Winning the Europa League and the FA Cup are two of Manchester United's goals for this season
Manchester United's first ever Premier League win 4 consecutive games with a difference at least 3 goals