Czech Republic

Let na Krétu se musel kvůli prasklému okénku otočit zpět do Česka

„Cestujícím bylo ihned po pøíletu do Prahy poskytnuto náhradní letadlo,“ uvedla mluvèí letecké spoleènosti Vladimíra Dufková. Podle aplikace Flightradar startoval let z Brna ve 4:47.

Místo v Heraklionu, kde mìl pøistávat krátce pøed pùl devátou, dosedl letoun Boeing v Praze poté, co se otoèil pøed necelou tøetinou cesty severozápadnì od srbského Bìlehradu. 

Spoleènost Smartwings pøedstavuje na tuzemském trhu nejvìtšího charterového dopravce, kterého využívá vìtšina turistù smìøujících v letních mìsících k moøi.

Kvùli zákazu cestování a následném propadu poptávky po zahranièních letech se spoleènost ocitla v existenèním ohrožení a požádala èeskı stát o garanci za stamilionovı úvìr na pøeklenutí nejhoršího období. Nyní firma, která je z témìø poloviny vlastnìná èínskou spoleènosti CITIC, èeká, jak se k záchranì postaví zmiòovanı èínskı akcionáø. 

Football news:

Dembele is close to a move to Manchester United. Barcelona will let him go for 50-60 million euros
Tottenham want to sign rüdiger due to too high price for Skrinjar
The package goes to Lyon for 21 million euros. Milan will get a percentage of the midfielder's resale
Sancho and Buerki will not play against Bayern in the German super Cup match. They have SARS
The Commission on the vote of no confidence in Bartomeu started its work. Within 10 working days, it will check the collected signatures
Gian Piero Gasperini: Today, only Juventus and Inter can talk about the scudetto. Maybe even Napoli
Juventus contacted Lyon yesterday about Aouar's transfer. There has been no offer yet