Czech Republic

Leicester - Slavia, hosté v nejsilnější sestavě, místo Holeše je Hromada

Staèí remíza se vstøelenım gólem (góly). Pokud Slavia uhraje v Anglii i vısledek 1:1, 2:2, 3:3 a tak dále, jde dál.

Mezi nejlepších šestnáct mužstev soutìže ji samozøejmì posune i jakákoli vıhra. Porážka znamená vyøazení. Za stavu 0:0 se prodlužuje.

Utkání sledujeme minutu po minutì

veøejnost rozebírala návštìvníky VIP prostorù. Po kritice druhı den jako premiérùv poradce skonèil Roman Prymula.

V Anglii se bude øešit jen fotbal.

Úvodní zápas pøinesl v prvním poloèase ofenzivní manévry z obou stran, které po pøestávce ustaly a ze souboje se stala nuda.

Slávisté do Anglie odcestovali už v úterı v podveèer, až na Petra Ševèíka mají s sebou všechny opory. 

U nìkterıch hráèù byl start nejistı, šrámy v posledních zápasech utrpìli Holeš, Bah a Lingr. První jmenovanı usedá po boku (mimo jiné) Lingra na lavièku a v sestavì jej nahrazuje Hromada, to dánskı bek v základu nechybí.

Football news:

In football revolution-live online 🚨 Super League starts in August, wait for the matches in the middle of the week
FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate