Czech Republic

Leicester měsíc před Slavií: forma a pohoda. Ale titul? Jen téma pro média

Je pravdìpodobné, že jen doèasnì. Už ve støedu veèer ho mohou sesadit hlavní konkurenti z Manchesteru, City a United, ale na vyznìní pro Slavii to pøíliš nemìní: èeského šampiona èeká hodnì nároèná zkouška. Jak se s ní popasuje?

Vždy Leicester se v Anglii znovu pøihlásil do mistrovskıch dostihù.

Sezonu má rozjetou vıteènì, po polovinì soutìže má jen o bod ménì než v roèníku 2015/16, kterı nakonec senzaènì ovládl. „Mìli bychom Leicester zcela vážnì brát jako adepta na titul,“ napsal ve svém komentáøi Phil McNulty, šéfreportér BBC.

Tady jsou jen nìkteré z dùvodù, proè tomu tak je:

„Èeká nás nesmírnì tìžkı soupeø, kterı støílí spoustu gólù a má velmi rychlé hráèe,“ reagoval Jindøich Trpišovskı, když se dozvìdìl, na koho jeho Slavia v Evropské lize narazí.

Slavia proti Leicesteru

První utkání vyøazovací fáze Evropské ligy se hraje v Edenu ve ètvrtek 18. února, odveta je na programu v Leicesteru o tıden pozdìji, 25. února.

„Pøedvedli jsme vyspìlı vıkon. Byl jsem velmi spokojenı s tím, jak jsme si poradili se soupeøem, jenž má ve svém støedu nìkolik talentovanıch hráèù,“ hodnotil kouè Rodgers. 

Døíve vedl Swansea, pak sahal po titulu s Liverpoolem. Do Leicesteru pøišel pøed dvìma lety ze Celtiku a klub se pod jeho vedením vrátil mezi nejužší špièku.

Skvìlá organizace hry, rychlı a svižnı fotbal, opravdu nebezpeèné kontry.

„Brendan Rodgers dal dohromady vyvážené mužstvo. Je sebevìdomé a není náhoda, že mu v tabulce patøí první místo,“ píše McNulty.

Už v minulé sezonì se Leicester dlouho držel v závìsu vedoucího Liverpoolu, útoèil na první ètyøku tabulky, o kterou pøišel až v létì po koronavirové pauze. Letos už podobné selhání opakovat nechce. 

„Loni jsme dostali lekci, teï jsou ale naše vıkony mnohem vyrovnanìjší,“ cítí i záložník Maddison. „Titul však rozhodnì neøešíme, soutìž je vyrovnaná, poøadí se neustále mìní. My se prostì chceme soustøedit hlavnì sami na sebe, na svou práci a mluvit necháme vás, novináøe.“

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7