Czech Republic

Ledecká opět na pódiu, ve sjezdu v Crans Montaně obsadila druhé místo

Po vítìzství v Super-G ve francouzském Val d'Isere zaznamenala Ester Ledecká podruhé v sezonì umístìní na stupních vítìzù. V Crans Montanì se pøitom Èeška musela vypoøádat nejen se soupeøkami, ale i s nástrahami pøírody.

Závod jsme sledovali online

První sjezd ve švıcarském støedisku vıraznì poznamenaly rozmary poèasí. Organizátoøi nejprve posunuli start o více než tøi hodiny kvùli snìhu, kterı pøíkrı svah zasypal v noci. Pozdìji navíc musela bıt tra zkrácena, nebo v horní pasáži foukal pøíliš silnı vítr.

Na èeské závodnici se však komplikace vùbec nepodepsaly.

Ledecká, která startovala s èíslem pìt, se na tra vrhla s obvyklou agresivitou. Od prvních metrù si poèínala na lyžích velmi rychle, zarputile a na každém dalším mezièase potvrzovala, že bude bojovat o vıbornı vısledek.

„Myslím, že mi tento kopec celkem sedí. Jsem ráda, že jsem tady mohla bıt už loni. S každou další jízdou poznávám, jak nìkteré pasáže zajet líp,“ komentovala 25letá závodnice svùj vıkon v nahrávce pro média.

Do cíle dojela na prvním místì s vıraznım náskokem tøi ètvrtì sekundy.

Povedenı vıkon nakonec Èešce vynesl druhé místo. Zbylé lyžaøky se jedna po druhé øadily v cíli až za Ledeckou, nastavenı èas nebylo jednoduché na zhoršující se trati pøekonat.

Pouze sjezdaøská královna této sezony Sofia Goggiaová to dokázala.

Další program

Druhı sjezd v Crans Montanì se pojede v sobotu, v nedìli je na programu superobøí slalom, kterı bude náhradou za zrušenı prosincovı závod ve Svatém Moøici. Závody a poèínání Ester Ledecké sledujte v podrobnıch online reportážích.

Italka se vydala na tra jako devátá v poøadí a hned od prvního mezièasu si držela náskok. Cílem projela ještì o dvì desetiny sekundy døíve a potøetí letos sjezd ovládla.

Nikdo další už Ledeckou nepøedèil.

„Sofia je skvìlá rychlá lyžaøka,“ chválila Èeška vítìzku. „Ale takovıch je tam minimálnì dvacet a všechny jsou nìèím vıjimeèné. Takže ji beru prostì jako další soupeøku.“

Amerièanka Breezy Johnsonová obsadila tøetí pozici, Slovenka Petra Vlhová ètvrtou. Lara Gutová-Behramiová a Corinne Suterová, jež si loni v Crans Montanì podmanily oba sjezdy a k favoritkám patøily i tentokrát, dokonce skonèily až ve druhé desítce.

To èeská závodnice díky druhému místu popáté v kariéøe stanula v závodì Svìtového poháru na stupních vítìzù. Opìt navíc ukázala, jak silná je ve sjezdu. Ve všech ètyøech závodech této disciplíny v aktuálním roèníku SP pronikla do první desítky.

A tentokrát i na pódium.

SP v sjezdovém lyžování v Crans Montanì

Ženy

Sjezd:2. Ledecká (ÈR) -0,20, 3. Johnsonová (USA) -0,57, 4. Vlhová (SR) -0,89, 5. Fluryová (Švıc.) a Weidleová (Nìm.) obì -0,95, 7. Nuferová (Švıc.) -1,05, 8. Puchnerová (Rak.) -1,07, 9. Brignoneová -1,09, 10. Delagová (obì It.) -1,15.

Prùbìžné poøadí sjezdu (po 4 z 8 závodù): 1. Goggiaová 380 b., 2. Johnsonová 240, 3. C. Suterová (Švıc.) 238, 4. Ledecká 206, 5. Tipplerová (Rak.) 151, 6. Weidleová 140.

Prùbìžné poøadí SP (po 17 z 33 závodù): 1. Vlhová 825, 2. Gisinová (Švıc.) 715, 3. Bassinová (It.) 623, 4. Shiffrinová (USA) 565, 5. Goggiaová 554, 6. Gutová-Behramiová (Švıc.) 487, ...10. Ledecká 357, 42. Dubovská (ÈR) 85.

Football news:

Manchester United are 22 games in a row without losing in the Premier League on the road. Up to Arsenal's record-5 games
Manchester United have beaten a big six club for the first time this Premier League season. There were 2 defeats and 5 draws
Zinedine Zidane: Real Madrid will fight for the title until the end. There are still a lot of matches
Even in the best stadiums in the world, sometimes you can't see anything. So in the stands there were radios, pigeons and binoculars
Atletico were better in the 1st half, Real Madrid in the 2nd. A good result for us. Benzema on the draw
Zidane is equal to Del Bosque in the number of games at the head of Real Madrid - 246. Only Munoz has more-605
Only Liverpool and a 20-team Ligue 1 side have not scored at home since playing in the 2021 top 5 of the Europa League