Czech Republic

Léčba plazmou zabírá, dárci uzdravení z covidu pomáhají zachránit nemocné

„Celkovì jsou zatím data, která jsme získali, relativnì malá, kompletnì je zhodnocená nemáme, nicménì pøi podání rekonvalescentní krevní plazmy je patrnı pozitivní efekt na rychlejší uzdravení,“ øíká Miloš Bohonìk pøedseda odborné spoleènosti pro transfuzní lékaøství a primáø oddìlení hematologie a krevní transfuze z Ústøední vojenské nemocnice.

Právì ÚVN patøí mezi tahouny v zavádìní této neobvyklé léèby. Plazmu tam lékaøi podali už tøicítce pacientù, cennou látku navíc rozeslali jinım nemocnicím pro dalších 70 nemocnıch. 

Football news:

The same goal Monday in the Euro 1960 final: did not see the ball fly into the net, and says that he had no right not to score
Monday's last name appeared by accident - because of a drunk person. He entered the day of the week in the documents
Messi is the only one in the top 5 European leagues not to score after 10 + shots in a championship game this season
Lampard on 3-1 with Leeds: I'm absolutely thrilled. On another day we could have scored 5-6
Koeman on 1:2 with Cadiz: the Mood was not too good. Lost because of an error
Mbappe scored his 100th goal for PSG and shares 4th place in the club's goalscoring list
As a child, Monday played with stockings with straw or cans of stew. And he told my mother that he goes to tennis