Czech Republic

Langer přestoupil ze Střešovic do švédského Kalmarsundu

Langer si už švédskou soutìž vyzkoušel, a to v dobì, kdy kvùli omezení vìku nemohl nastupovat v domácí superlize. V 16 letech hrál i na domácím mistrovství svìta v Praze. „Mám pocit, že Kalmarsund je nejlepší volbou pro mùj florbalovı rozvoj. Mìl bych dostat velkı prostor i dùležitou tımovou roli,“ uvedl v tiskové zprávì.

„Sympatickı je mi i styl vedení klubu a nastavení práce. Kalmarsund je v SSL krátce, ale už nyní bojuje o nejvyšší pøíèky, a to s hráèi, kteøí vybojovali postup,“ uvedl Langer. Mùže se tìšit na spolupráci s Kimem Nilssonem, aktuálnì úøadujícím nejlepším florbalistou svìta.

„Filip je navzdory svému mládí vırazná osobnost a vìøím, že díky jeho práci na høišti dostane ještì lepší prostor Kim Nilsson,“ øekl sportovní øeditel švédského klubu Patrik Klockare Bäck. „Sledoval jsem Filipa v prùbìhu posledních sezon, a když nyní nastal èas udìlat další krok v jeho kariéøe, tak jsme rádi, že si jako své další pùsobištì vybral právì FBC Kalmarsund,“ dodal Bäck.

S èeskımi krajánky má dobré zkušenosti. Brankáø Jan Binder pomáhal v roce 2017 pøi postupu Kalmarsundu do SSL, loni v jeho dresu stihl pár zápasù útoèník Filip Forman a zkušenosti tam sbíral i Jan Maliè. „Vìøíme, že Filip pro nás bude dùležitı na cestì k dosažení dalších velkıch cílù,“ dodal Bäck. 

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude