Czech Republic

Kulichová končí s basketbalem. Chci se vydat úplně jinou cestou, říká

„Hlavou se mi konec kariery honil už delší dobu. Bohužel jsme kvùli koronaviru museli (minulou) sezonu ukonèit døíve a já mìla èas to všechno rozmyslet,“ uvedla Kulichová na webu Èeské basketbalové federace.

V minulosti pùsobila i v nejlepších èeskıch klubech - s Brnem vyhrála v roce 2006 Evropskou ligu a pozdìji nastupovala za USK Praha. S basketbalem zaèínala v rodnıch Pardubicích ve Studánce, ligu hrála také za Trutnov. V Turecku oblékala dres Besiktase a Galatasaraye Istanbul a Ankary.

„Vzpomínám v dobrém na všechna angažmá. Všechny tımy a zemì, kterımi jsem si prošla, mi daly hodnì. S Brnem jsem vyhrála Euroligu, v Turecku jsem poznala, jaké to je žít v zahranièí, poznat novou kulturu, jazyk, pøátele. A jsem moc ráda, že jsem kariéru mohla zakonèit v Hradeckıch lvicích,“ prohlásila hráèka, která se podílela na evropském titulu v roce 2005 a druhém místì na domácím mistrovství svìta o pìt let pozdìji.

„Nejradìji vzpomínám na MS 2010, které se odehrálo v Èeské republice, na to se nedá zapomenout. Celá Èeská republika prožívala náš úspìch s námi a to je nezapomenutelné,“ øekla Kulichová, úèastnice olympijskıch her v Aténách, Pekingu a Londınì. S národním tımem se rozlouèila pøed tøemi roky.

Šestinásobná mistrynì èeské ligy u basketbalu nezùstane. „Chci se vydat úplnì jinou cestou. Ale nikdy neøíkej nikdy a tøeba se k tomu nìkdy nìjakım zpùsobem vrátím,“ prohlásila Kulichová.

Football news:

Troy deeney: I was called a black asshole, and social media said it wasn't racist. Do companies even want to change this?
Miralem Pjanic: Sorry didn't trust the players at Juventus. It's a shame when people are judged incorrectly
Wenger on why he didn't mention Mourinho in the book: he Didn't want to talk about Jose, Klopp or Pepe because they are still working
The perfect project to lose money. An idea for dreamers. Tebas on the European Premier League
The Catalan authorities refused to postpone the referendum on a vote of no confidence in Bartomeu. It will be held on November 1-2
La Liga President on Messi's departure: It won't be a drama for us. And his reputation will suffer
Ronaldo is a fan of the UFC. Rooting for Khabib, training with Conor, signed up for all the top fighters