Czech Republic

Kúdelův návrat na hřiště: jistota i vítězný gól. Zaslouží absolutorium, chválil kouč

„Jsem rád, že byl koncentrovanı pouze na fotbal. Zvládl to,“ ulevilo se i trenéru Jindøichu Trpišovskému, kterı zkušeného obránce chválil bezprostøednì po vítìzném utkání v rozhovoru s O2 TV Sport.

Zaslouženì.

Kúdela u Nisy ukázal, proè Slavii v posledních tıdnech scházel. Klidnı s míèem u kopaèek, konstruktivní v rozehrávce, pozornı v defenzivì.

To nejdùležitìjší si schoval na závìr zápasu: šest minut pøed koncem mu po faulu na Kuchtu pøedal na hranici pokutového území balon kolega Masopust a Kúdela si ho pøipravil na penaltovı puntík. Když od nìj couval, nevìdomky se srazil se sudím, ale taková malièkost ho po všem, co se kolem nìj v posledních tıdnech semlelo, nemohla vyvést z míry. 

Zavìsil nekompromisnì k levé tyèi.

„Zaslouží absolutorium. Nemìl to jednoduché, dostal desetizápasovı trest, pøišel o velké zápasy s Arsenalem, pravdìpodobnì o Euro a nikdo neví, co zmešká ještì v pøíští sezonì,“ litoval kouè Trpišovskı. „Ondra je navíc technickı hráè, takže to pro nìj bylo na tìžkém terénu dost komplikované,“ pokraèoval slávistickı trenér.

Kúdelovu story už každı zná: pøed mìsícem neudržel nervy ve vyhrocené odvetì osmifinále Evropské ligy v Glasgow, pøišel za Glenem Kamarou z Rangers, cosi mu øekl se zakrytımi ústy a byl obvinìn z rasistické urážky. Po tıdnech vyšetøování mu UEFA minulou støedu zakázala èinnost na deset utkání, trest se vztahuje na evropské poháry i reprezentaèní akce.

„Obvinìní z rasismu nadále odmítám,“ vzkázal Kúdela prostøednictvím svıch právních zástupcù. „Ale uvìdomuji si, že byla chyba za Kamarou vùbec chodit a cokoli mu øíkat. V zápase byly emoce a já už to teï bohužel nedokážu vrátit zpátky. Je mi to moc líto.“

Za Slavii nastoupil po necelém mìsíci, naposledy navlékl èervenobílı dres v domácím ligovém utkání proti Opavì. Pak chybìl kvùli zranìní, které si pøivezl z duelu národního tımu ve Walesu, kde ho loktem do oblièeje udeøil Gareth Bale.

I v Liberci ještì stopy nepøíjemného poranìní nosu cítil, mluvilo se o problémech s dıcháním, by asistent slávistického trenéra Jaroslav Köstl pøed vıkopem v televizním rozhovoru ujišoval: „Ondra je stoprocentnì pøipravenı.“

Na høišti to pak sám hráè sebevìdomım vıkonem potvrzoval. 

Oslavil šestı gól v ligovém roèníku, ètvrtı penaltovı. Víc branek než on pøitom za Slavii nasázeli jen útoèníci Kuchta se Simou a také záložník Stanciu. Na stejné metì je ještì køídelník Olayinka. 

Z obráncù se Kúdelovi støelecky mùže v lize rovnat je èeskobudìjovickı Èoliè. I on už se v sezonì trefil šestkrát.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude