Czech Republic

KP Brno podlehlo Idare a v Evropském poháru basketbalistek končí

Bròanky potøebovaly s dosud neporaženım Idare vyhrát, od poèátku ale ztrácely. Svìøenkynì Dušana Medveckého manko nabraly pøedevším v nevydaøené druhé ètvrtinì, po níž jejich ztráta narostla na deset bodù. Eva Kopecká nastøílela 15 bodù, Emily Potterová pøidala ke 13 bodùm sedm doskokù, Teniya Ann Pageová zapsala 12 bodù a po pìti doskocích a asistencích.

Tureckı tım se stejnì jako v pøedchozích duelech opíral pøedevším o základní pìtku, která takøka nestøídá a na turnaji se postarala o všechny body Idare. Nejlepší støelkyní byla s 28 body americká pivotka Emma Cannonová, o ètyøi ménì si pøipsala Kelsey Mitchellová.

Evropskı pohár basketbalistek - 3. kolo

Skupina D (Brno):


Nejvíce bodù: Kopecká 15, Potterová 13, Pageová 12 - Cannonová 28, Mitchellová 24, Barièová 11.

Tabulka

Tım Z V P S B

Football news:

Tuchel-Werner: Timo, you play on the right. You've been playing left for a quarter of an hour. Don't you understand?
Liverpool are 7 points behind the Champions League zone, 8 points behind the lost ones
Neymar can play against Barcelona for about 30 minutes
Benfica offers Diego Costa a 2-year contract with a salary of 3 million euros per year
Thierry Henry: Pep is obsessed with tactics. He sees and wants to change so many things that it can be a problem
Cavani is close to an agreement with Boca Juniors. He wants to leave Manchester United in the summer
There are only 6 coaches in the world with a positive balance against Pep. The leader of the rating-Sulscher