Czech Republic

Korda junior řádí: Jsem v sedmém nebi! Pomáhá i český machr na fyzičku

Co do vıšky náleží k nemnoha tenistùm, kteøí se na 208 centimetrù vysokého Isnera nemusejí dívat vyloženì zespodu, i Sebastian Korda dorostl témìø na dva metry. 

Zpravodajství z Roland Garros

To jejich kariéry se ještì srovnávat nedají, oproti americkému veteránovi - aktérovi legendárního tøídenního duelu z Wimbledonu a pozdìji tamnímu semifinalistovi - se on teprve na grandslamech uèí orientovat.

Což neznamená, že nedokáže borce typu Isnera odstranit z cesty.

„Jsem v sedmém nebi,“ pronesl mladík reprezentující USA. „Jsem nadšenı z toho, jak jsem hrál a jak jsem zùstal klidnı až do posledního míèe,“ øekl po triumfu v pomìru 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Isner pøed duelem oznaèil Kordu za velkou nadìji amerického tenisu. Na dálku ho hecoval tím, že mu má co vracet jakožto fanoušek hokejistù Carolina Hurricanes, nebo Korda junior naopak drží palce Boston Bruins, vítìzùm posledních dvou vzájemnıch sérií v play-off NHL. Také ocenil, jak Kordovi zázemí sportovní rodiny (rodièe tenisté, sestry golfistky) pomáhá ke správnım návykùm.

Prozøetelná slova.

Golfistky Jessica a Nelly Kordovy patøí mezi absolutní svìtovou elitu.

Korda si totiž proti nìmu pøipsal nejvìtší vıhru kariéry - a nehodlá brzdit.

„Snažím se dodržovat každı den svoji rutinu. Jsem šastnı, že mùžu bıt tady v Paøíži, tìším se na každı zápas i na každı trénink. Jsem opravdu pozitivní naladìnı,“ popisoval.

zvláštní pøíloha

Už po 1. kole, které pro nìj pøedstavovalo vùbec premiérové grandslamové vítìzství mezi dospìlımi, sám popisoval, že se cítí fyzicky daleko lépe než v minulosti. 

Promìna je to patrná: na ještì nedávno vyloženì chlapeckıch konèetinách (web ATP u nìj udává vıšku 196 centimetrù a váhu jen 77 kilogramù) pøibıvají svaly.

Díky smìøují k Marku Všetíèkovi, èeskému expertovi na kondièní pøípravu: ten roky cepoval Radka Štìpánka, pùsobil i u Tomáše Berdycha a krátce u Karolíny Plíškové.

„Je to velká pomoc,“ oceòuje Korda. „Spolupracujeme spolu od listopadu, on je extrémnì pozitivní èlovìk a tréninky s ním jsou velká zábava. Vısledky to jen potvrzují. Pomohl mi pøestavìt tìlo do podoby, jakou jsem si pøál.“

A s jakou se dají sbírat vıhry i na Roland Garros dospìlıch. V další rundì ho èeká Španìl Pedro Martínez: pro Kordu ve stávajícím laufu jistì ne nepøekonatelnı protivník.

Football news:

Pirlo is the 3rd coach in the history of Juve to win a debut away match in the Champions League, after Capello and Lippi
Georginho Wijnaldum: Pickford went for an idiotic tackle. In matches with Everton, this often happens
Cech is included in Chelsea's Premier League bid. He ended his career as a player in the summer of 2019
Chiellini is in 3rd place for Juventus in the Champions League. Only Buffon and Del Piero played more
Eric ten hag: Liverpool is the best team in the world. But the game with Aston Villa showed that they are not perfect
Wenger on Ozil: Creative players need to be Supported. Mesut - outstanding player, champion
Nyom wouldn't jump on Suarez or Ramos like he did on Fati. Ex-Alaves player ELA about Getafe defender