logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

Konec vysedávání v kavárně. Kafe se objedná v aplikaci a jen vyzvedne

Nová poboèka Starbucks by se mìla otevøít letos na podzim. Koncept vychází z formátu Starbucks Now, jehož zástupce zatím funguje jen v Èínì. Tam si zákazníci pøedem objednají a nápoj si pak bez èekání vyzvednou v provozovnì, která je menší než typická kavárna Starbucks. Podobnì v konkurenèním èínském Luckin Coffee se dá objednat a zaplatit jen pøes aplikaci.

Podle šéfa firmy Kevina Johnsona by se novı formát provozovny mohl objevit i v americkıch mìstech Boston, Chicago, Seattle, San Francisco a Los Angeles. Nemá však nahradit stávající kavárny.

Poboèka Starbucks Pick-Up v New Yorku je souèástí plánu firmy modernizovat svùj byznys s vìtším dùrazem na digitální sféru, píše CNN. Napøíklad sázka na vìrnostní program v mobilní aplikaci se spoleènosti vyplácí: za poslední ètvrtletí vzrostl poèet uživatelù aplikace o 14 procent, a dosáhl tak více než 17 milionù èlenù, uvedl Starbucks.

Unikátní poboèka by firmì také mohla pomoct omezit kanibalizování vlastních provozoven. To se dìje tam, kde je více poboèek a jedna pøebírá zákazníky druhé. Což je v hustì obydlenıch mìstech jako New York, problém. Ve mìstech s vyššími komerèními nájmy zas firma díky menším obsazenım prostorám ušetøí na nákladech. 

Themes
ICO