Czech Republic

Končící ministr Prymula chce nadále pomáhat s pandemií jako expert, obdobně jeho další fungování vidí i Babiš

Ten v nedìli v poøadu Èeské televize Otázky Václava Moravce øekl, že nechce exekutivní angažmá, ale na boji s epidemií se plánuje podílet z pozice experta. Je podle svıch slov v kontaktu s mezinárodní skupinou odborníkù, kteøí se pandemií zabıvají.

Prymulu zachytil deník Blesk, jak ve støedu v noci vychází bez roušky z uzavøené restaurace. Ty musí bıt kvùli šíøení koronaviru pro hosty mimo provoz, mohou mít do 20:00 otevøené jen vıdejové okénko. Babiš v pátek proto ministra vyzval k rezignaci. Prymula poté uvedl, že nic neporušil a sám rezignovat nehodlá. Pøedseda vlády pak navrhl Prymulovo odvolání. Ten v nedìli øekl, že je pøipraven rezignovat, jakmile bude znám jeho nástupce.

„Já jsem skuteènì v tuto chvíli okamžitì pøipraven rezignovat, ale musí tady bıt nástupce, komu to pøedám,“ øekl ministr v Èeské televizi. Dodal, že jakmile bude kandidát na ministra zdravotnictví, funkci pøedá. „Nemùžeme nechat ministerstvo bez hlavy v dobì, která je velmi krizová,“ dodal. Premiér v nedìli zopakoval, že slíbil prezidentovi Miloši Zemanovi, že jméno kandidáta na nového ministra nezveøejní, dokud se s ním prezident nesejde. To se má stát v úterı.

Premiér v pátek øekl, že by novı ministr mohl nastoupit do funkce ve ètvrtek. Pokud by se to skuteènì stalo, Prymula by se zaøadil mezi nejkratší dobu sloužící ministry v porevoluèní historii. Rekord drží Karolína Peake (LIDEM), která byla v roce 2012 v èele ministerstva obrany pouhıch osm dní.

Football news:

Mourinho on coaching career: 20 years ago, only ex-players were taken into account. Not now, and this is my legacy
Balotelli is close to a move to Vasco da Gama. He was offered 2.5 million euros a year
Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)