Czech Republic

KOMENTÁŘ: V kauze Vrbětice jde o naši a evropskou hrdost

Procházíme silnou zkušeností. Ozbrojené síly Ruské federace zorganizovaly výbuch skladù zbraní na území našeho státu. Pøi útoku zahynuly dvì osoby a nemálo dalších bylo vystaveno nebezpeèí. Vznikly rozsáhlé materiální škody. Útokem byla hrubì narušena suverenita Èeské republiky a vážným zpùsobem porušeno mezinárodní právo. Na útok adekvátnì reagovala vláda svým rozhodnutím oznaèit za osoby nežádoucí, a tedy vypovìdìt z naší zemì osmnáct diplomatù, kteøí podle našich zpravodajských služeb jsou pracovníky tajných služeb Ruské federace.

Váhu našich krokù mùže zvýšit jen spojenecká podpora, jaké se dostalo v roce 2018 Velké Británii.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude