Czech Republic

KOMENTÁŘ: Nenechme spadnout Terezín. Symbol holokaustu mizí před očima

Pøed 76 lety vstoupily jednotky sovìtské armády do prostoru koncentraèního a vyhlazovacího tábora Auschwitz, jednoho z nejhrùznìjších míst nacistické genocidy Židù, Romù i dalších národù a skupin obyvatel. V bojích o osvobození mìsta Osvìtim padlo 350 vojákù a dùstojníkù. 

Operace byla souèástí úsilí o svržení nadvlády nacistického Nìmecka nad tehdejší Evropou a jejím vısledkem byla záchrana 7 000 osvìtimskıch vìzòù. Pøedevším však Spojenci vyøadili z „provozu“ další z tzv. táborù smrti, kam nacisté deportovali statisíce židovskıch mužù, žen a dìtí s cílem koneèné fyzické likvidace obìtí holokaustu.

Football news:

Willian: I really wanted to stay at Chelsea. Leaving for Arsenal is a difficult decision, there is a serious rivalry between the clubs
Kane will not leave Tottenham this summer. Clubs do not have the money for such large deals
Antonio Conte: The fans of our rivals said that Conte should be kicked out of Inter. It would help them
Real Madrid is ready to listen to proposals for Varane if contract negotiations do not start by the summer
Antonio Cassano: Juve bought Ronaldo to win the Champions League, but the results got worse. They took Serie A without him
Manchester United could buy Pau Torres from Villarreal. Kunde from Sevilla is too expensive
Lautaro Martinez: I negotiated with Barca, but that's in the past. I will sign a new contract with Inter