Czech Republic

Kokain se u Kousala nepotvrdil, v krvi měl „jen“ THC. V Pardubicích skončil?

„Již známe výsledky krevního rozboru u øidièe, kterého jsme stavìli 10. listopadu ve Starém Hradišti. Pøítomnost kokainu se v jeho krvi nepotvrdila, øidiè mìl ale v sobì THC,“ uvedla mluvèí pardubické policie Markéta Janovská.

Prvotní orientaèní testy však u Kousala ukázaly právì na kokain. „Proto jsme od zaèátku upozoròovali, že jde skuteènì pouze o orientaèní testy. Policie ví, že jsou chybové, což se nejspíš stalo i v tomto pøípadì,“ dodala Janovská.

Policejní hlídka Kousala zastavila 10. listopadu po 13. hodinì v katastru obce Staré Hradištì, øidiè zde nerespektoval pøikázaný smìr pøi výjezdu z èerpací stanice.

Hokejový klub HC Dynamo Pardubice pak záhy vydal prohlášení, že Robert Kousal byl vyøazen z kádru a pokud se kokain v jeho krvi potvrdí, skonèí úplnì. 

„Pokud se to skuteènì potvrdí a my budeme mít v ruce papír, Robert dostane výpovìï. I marihuana je zakázaná látka a já nehodlám dìlat kompromisy. Osobnì pro nìj je lepší, že jde ´jen´ o trávu, ale z pohledu klubu se nic nemìní. Toto nemùžeme v Dynamu tolerovat a Robert Kousal u nás skonèí. Až budeme mít vše èerné na bílém, klub vydá oficiální stanovisko,“ uvedl ve ètvrtek odpoledne pro iDNES.cz majitel klubu Petr Dìdek s tím, že bude hodnì záležet na tom, jaké množství zakázané látky se u Kousala nakonec potvrdí.

Football news:

Chelsea spent the most in Europe on transfers in 2020. Manchester United - 2nd, Man City-3rd
Zlatan has scored every year since 1999. Yesterday he scored the first goals in 2021
Real Madrid are confident that PSG will demand 150 million euros for Mbappe. Madrid is not ready to pay so much
Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract