Czech Republic

Klinecová vyhrála na MS na středním můstku, Indráčková pětadvacátá

Dvaadvacetiletá Klinecová zvítìzila s náskokem 3,1 bodu pøed norskou obhájkyní titulu Maren Lundbyovou. O další dvì desetiny zpìt byla tøetí vítìzka šedesáti závodù Svìtového poháru Japonka Sara Takanašiová.

Závodnice z Desné Indráèková skoèila v prvním kole 85 metrù a figurovala na 24. místì. Ve druhém se zlepšila na 88,5 metru, ale mìla nižší bodové hodnocení za styl. V souètu obou kol o pøíèku klesla, i tak vylepšila 27. místo Michaely Doleželové z premiérového závodu skokanek na MS v Liberci v roce 2009.

Další tøi èeské reprezentantky Štìpánka Ptáèková, Klára Ulrichová a Veronika Jenèová nepostoupily ve støedu z kvalifikace.

Po prvním kole vedla díky nejdelšímu skoku dne 109 metrù Rakušanka Marita Kramerová, ale ve druhém ubrala 11 metrù a skonèila pod stupni vítìzù. Klinecová vyhrála díky skokùm dlouhım 105 a 100,5 metru. Olympijská vítìzka z Pchjongèchangu 2018 Lundbyová se ke støíbru odrazila ze ètvrtého místa v první kole a díky druhému pokusu s vìtrem do zad, kterı mìøil 99,5 metru.

Ženy mají pøed sebou ještì soutìž družstev na støedním mùstku, závod smíšenıch tımù a premiérovì na MS soutìž jednotlivkyò na velkém mùstku.

Football news:

Chelsea announced their withdrawal from the Super League last of the Premier League clubs
Six English clubs - Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal and Tottenham - intend to return to the Association of European Clubs (ESA) after they decided to withdraw from the European Super League
Super League does not give up: they promise to revise the format in order to return and save football further
Football belongs to the fans. Today, more than ever. Tweet of the day by Gerard Pique
AC Milan and Inter are withdrawing from the Super League
It turns out that Barcelona was not formally part of the Super League. Laporta is against her - and everything was planned in advance
Premier League clubs have abandoned the Super League under threat of suspension from national tournaments (The Guardian)