Czech Republic

Kladno s Jágrem v sestavě vyhrálo na Slavii, Jihlava zdolala Šumperk

Osmaètyøicetiletı Jágr sehrál v této sezonì sedm utkání a má na kontì jedinou asistenci. Rytíøi s ním v sestavì ale šestkrát naplno bodovali a jednou prohráli po samostatnıch nájezdech. Proti Slavii se druhı nejproduktivnìjší hráè historie NHL posunul do první formace k Tomáši Plekancovi a Antonínu Melkovi.

Právì Melka v deváté minutì otevøel skóre a ve tøetí tøetinì pojistili vısledek Nicolas Hlava a obránce Jakub Suchánek. Brankáø Adam Brízgala udržel poprvé v sezonì èisté konto. Slavia prohrála ètvrtı z posledních pìti zápasù a ve tøetím utkání pod doèasnım vedením sportovního manažera Jiøího Vebera v roli hlavního trenéra a Pavla Kolaøíka na pozici asistenta poprvé nebodovala.

Jihlavská Dukla má pøed Kladnem ètyøbodovı náskok, kterı si udržela ètvrtou vıhrou v øadì. V úvodním dìjství získali favoritovi dvoubrankovı náskok Tomáš Chlubna a Josef Skoøepa, kterı využil pøesilovou hru.

V polovinì utkání se prosadil v oslabení Peter Lichanec, v 39. minutì skóroval Matìj Pekr a v závìreèné tøetinì dovršil vısledek druhım gólem v utkání Chlubna. Gólman Tomáš Fuèík udržel díky pouhım 13 úspìšnım zákrokùm poprvé v sezonì èisté konto. Pøedposlední Šumperk prohrál popáté za sebou.

Nováèek Vrchlabí oslavilo ètvrté vítìzství v øadì, Poruba nebodovala poprvé po osmi zápasech, z kterıch sedm vyhrála. Hostùm vyšel vstup do utkání a už ve ètvrté minutì mìli díky Martinu Heømanovi a Františku Formánkovi dvoubrankovı náskok, na brzké snížení Adama Rašky odpovìdìl pøed první pauzou v oslabení David Chalupa.

Ve 25. minutì dostal Porubu na kontakt v pøesilové høe Marek Sikora, ale šest minut pøed koncem vrátil Vrchlabí dvougólové vedení Ján Niko a v èase 58:58 zpeèetil skóre v oslabení pøi power play domácích do prázdné branky Tomáš Nouza.

Pátı Pøerov si pøipsal tøetí vıhru za sebou - v Litomìøicích slavil po vısledku 5:4 v prodloužení. Po 45 sekundách nastavení o tom rozhodl svou druhou brankou v utkání Roman Pšurnı, kterı si pøipsal i asistenci. Za vítìze skóroval dvakrát Jan Štefka.

Tøebíè v pøímém souboji o 6. místo dosáhla už na páté vítìzství za sebou, zdolala Sokolov 4:2 a unikla mu na rozdíl pìti bodù. Vsetín vyhrál v Havíøovì 3:2 v prodloužení díky brance Jana Bartka v èase 62:37.

Tøetí domácí vítìzství za sebou si pøipsal nováèek Kolín, kterı zdolal Benátky nad Jizerou 5:4. Dvìma góly k tomu pøispìl Lukáš Krejèík. Stejnou šòùru na vlastním ledì drží Prostìjov, kterı vyhrál nad Ústím nad Labem 2:1.

Po sedmi utkáních bez bodu se doèkala úspìchu poslední Kadaò díky vítìzství ve Frıdku-Místku 5:2. Tøemi asistencemi k tomu pomohl Tomáš Koblížek.

Sestavy:
Michajlov (Málek) – T. Duda, J. Novák (C), Jeøábek, Buchta, Sedlák, Veber, Barák – Vlèek, Pšenièka, Kružík – Všeteèka, Kuák, Šmerha – Šteiner, Slavíèek, Jaroslav Brož – J. Doležal (A), Havrda, M. Ondráèek.

Sestavy:
Brízgala (Košarišan) – Frye, Mikliš, V. Sorokin, S. Zacharèuk, Kehar (A), Suchánek, Ticháèek – Melka, Plekanec (C), Jágr – Kubík, Marosz, Raèuk (A) – Š. Jelínek, Machaè, Bílek – Hajnı, Pitule, Hlava.

Rozhodèí: Jechoutek, Wagner – Baxa, Coubal

Sestavy:
Stezka (Štipèák) – Rašner, Lytvynov, Boøuta (A), Mrowiec, Koèí, Kachyòa, Chroboèek – Doktor, F. Seman (A), O. Procházka – Rudovskı, J. Kloz, Horváth – Lednickı, Prokeš, Maruna (C) – Petriska, Mastiè, Mrva.

Sestavy:
Gába (Málek) – Š. Jenáèek, Smetana, Hryciow, Bartko, Kudìlka (C), Štach (A), J. Jenáèek – L. Bednáø, Pechanec, Gorèík – Babka, R. Vlach, A. Zeman – Hoøanskı, Šilhavı, Vítek – Pùèek, Kucharczyk (A), Gajarskı.

Rozhodèí: Kašík, Koziol – Bartek, Blažek

Sestavy:
Tomáš Král (A. Beran) – Marcel, Baláž, Kremláèek, J. Holı, Jebavı (C), Èernohorskı, Háva – M. Beran (A), Miškáø, T. Svoboda – Procházka, P. Svoboda, Jánskı – L. Stehlík, Urban, Koneènı – Jindra, Moravec, Pajer.

Sestavy:
Holík (Postava) – Hrabal, R. Èernı, Zboøil (A), Forman, Svozil, Dluhoš, Mlèák – T. Doležal (C), Pšurnı (A), Dostálek – Süss, Hejcman, Èíp – Matìj Svoboda, Indrák, Ryšavı – Štefka, Macuh, Dobša.

Rozhodèí: Kostourek, Barek – Flegl, Horažïovskı

Sestavy:
Muštukovs (21. Foltán) – Teper, Žovinec, Kozák (A), Slavík, T. Voráèek, Urbanec, Dundáèek – Raška I, Hudeèek, Sikora (C) – Stloukal, T. Jáchym, Korkiakoski – Poøízek, Klíma, Endál (A) – Špaèek, Žolobov, Kanko.

Sestavy:
Soukup (Štìpánek) – Linhart (A), Oliva, Kajínek, Niko, Jirkù (C), Vála, Kynèl – Heøman, Pochobradskı, Nouza (A) – Machaè, Chrtek, Chalupa – Hozák, Urban, Mròa – Formánek, J. Moník, F. Moník.

Rozhodèí: Èech, Skopal – Polák, Otáhal

Sestavy:
Suchánek (L. Daneèek) – Šepelev, Haman, Husák, Roth, Repe, Hrachovskı, J. Adámek – D. Kindl, Mikulík (C), Šedivı – Martynek (A), Peterek, Klimša (A) – Tomi, Przybyla, Ramik – Matiaško, Stuchlík, Flok.

Sestavy:
R. Bìhula (Hanuljak) – Havlín, Trefnı (C), R. Havel (A), Seemann, Kottek (A), Karmaškov, Delmarche – Z. Zabloudil, Chlouba, Jakub Veselı – Koblížek, J. Svoboda, Houška – Hradeckı, Bucek, Homer – Adámek, Matyáš Svoboda, Kupèo.

Rozhodèí: Doležal, Pilnı – Ganèarèík, Bohunìk

Sestavy:
Bláha – Matyáš, Hrdinka, Drtil, P. Krejèí, Piegl, Pìnèík – Mrázek, Bartoš, Gago – Žálèík, Chlán, Hrníèko – M. Novák, T. Kaut, Vachutka – Ouøada, Motloch, T. Jandus.

Sestavy:
Šatnı – Vladimír Brož, Klikorka, J. Drtina, Š. Havránek, M. Voženílek, Jaseèko, Mareš – Tùma, Matìjèek, D. Sklenáø – Trávníèek, Vrdlovec, Severa – Protasenja, G. Szturc, Grim – O. Bláha, Costa, Furch.

Sestavy:
Š. Lukeš (Sejpal) – Muška, Blaha, Husa, Pıcha, Váchal, Kukla, Barták – Šafránek, Jankovskı, Z. Král – J. Veselı, Štohanzl, L. Krejèík – Zumr, Síla, Petržilka – J. Stehlík, Semirád, R. Martínek.

Sestavy:
Král (Žajdlík) – Kunst, Aubrecht, Šedivı, Hampl, Kováø, Štibingr, Böhm – A. Dlouhı, Èederle, Wiencek – D. Špaèek, Køepelka, Vomáèka – Jiruš, Gajda, Jansa – Putz, Hujer, Šafaøovskı.

Sestavy:
Fuèík (Jan Brož) – Eliáš, D. Koláø, Zedek, Strejèek, Bilèík, A. Dvoøák – Èachotskı, Skoøepa, T. Havránek – Jiránek, Fronk, Illéš – T. Harkabus, M. Zadražil, Pekr – Vítìzslav Brož, Lichanec, Chlubna – Juda.

Sestavy:
Peksa (Altrichter) – Záruba, Kabelka, Ševèík, Valík, Dosek, Machù – Mouèka, Milfait (C), Jaroš (A) – Tjurin, Spratek, Balហ(A) – Krejèiøík, Tadeáš Král, P. Kratochvíl – Danielèák, J. Kuèera, Bernovskı – Blaško.

Rozhodèí: Ondráèek, Marek – Mìkıš, Komínek

Sestavy:
Jekel (Mièán) – Stehlík, Zukal, Furch, Kowalczyk, Nedbal, Tejnor, Vodièka – Psota, Bittner (A), Šovíèek – Ferda, Nedvídek (C), Vodnı (A) – Š. Kratochvil, Michálek, Krliš – Ošèádal, Køehlík, Hrubec.

Sestavy:
Neužil (Horák) – Poizl, J. Pohl, Houdek, Klejna, Benda, A. Rulík, Kadeøávek – Osmík, Kverka (A), Vracovskı – M. Kadlec, Rymon, Šik – Kropáèek, T. Rohan (C), Švec – Jiskra, Hašek, Prymula.

Rozhodèí: Dìdek, Šudoma – Zídek, Vašíèek

KLUBZVVPPPPSB

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7