Czech Republic

Kladno porazilo poslední Kadaň a vede, nezaváhal ani druhý Přerov

V dresu Kladna poprvé po tøech zápasech, v kterıch si pøipsal sedm bodù za gól a šest asistencí, vyšel naprázdno devìtaètyøicetiletı majitel Jaromír Jágr. Rytíøi ale i bez jeho pøíspìvku vyhráli poètvrté v øadì.

V Kadani je dostal v 3. minutì do vedení v oslabení Ondøej Machala a ve druhé tøetinì zvıšil dvìma góly Tomáš Guman. Trhaèi dokázali v závìreèném dìjství zdramatizovat duel díky Matyáši Svobodovi a Tomáši Koblížkovi, kterı v 53. minutì využil pøesilovku. Nakonec ale Kadaò pošesté za sebou nebodovala.

Pøerov dotáhl k úspìchu na ledì dvanáctého Ústí nad Labem hattrickem Vlastimil Dostálek. Domácí Slovan, kterı bojuje o pojistku postupu do play off, šel dvakrát do vedení (1:0 a 3:2), ale i soupeøi se povedl dvakrát obrat. Domácí ještì srovnali krok, ale ve 49. a 51. minutì využil poèetní vıhody Dostálek a rozhodl.

Litomìøice zpeèetily úèast ve vyøazovací èásti díky vıhøe na ledì tøináctého Frıdku-Místku 5:1. Bylo to pro nì osmé vítìzství z posledních devíti utkání. Tøemi body za gól a dvì asistence k tomu pøispìl Matìj Beran a dvìma trefami Marek Berka. Domácí se prosadili až za stavu 0:5, nenavázali na sérii tøí vıher a za Ústím nad Labem zaostávají o dva body.

Vsetín vyhrál v Benátkách nad Jizerou 4:1 a o pátém vítìzství z uplynulıch šesti duelu rozhodl ve druhé tøetinì i díky dvìma využitım pøesilovkám. Domácí klesli po páté prohøe bez jediného zisku na 15. místo a stále ztrácejí na postupovou pozici ètyøi body.

Sokolov vyhrál nad Vrchlabím 6:4 a uspìl potøetí z posledních ètyø utkání. Baník v 17. minutì vedl už 3:0, potom mìl dvakrát i ètyøbrankovı náskok. Tøi body za dvì branky a jednu asistenci si pøipsal Patrik Prymula. Vrchlabí nebyl nic platnı hattrick Ondøej Matıse a kleslo ze tøetího místa na ètvrté.

Stejnì tak uspìla potøetí ze ètyø duelù Slavia, která vyhrála v Tøebíèi 3:1. Zaøídil to dvìma góly ètyøiaètyøicetiletı Jaroslav Bednáø, kterı v polovinì utkání z trestného støílení získal Pražanùm vedení 2:1 a v 50. minutì zpeèetil vısledek.

Zaváhání Vrchlabí využila k posunu v tabulce Jihlava, která zdolala Porubu 5:2 a zvítìzila potøetí v øadì. Dvìma góly pomohl k úspìchu Dukly Jiøí Fronk. Ostravané prohráli poètvrté za sebou.

Zajistit si úèast v pøedkole nedokázal jedenáctı Prostìjov, kterı podlehl doma Havíøovu 1:4. Jestøábùm chybí k jistotì bod. Havíøov se posunul na 14. pozici o ètyøi body za Ústím nad Labem.

V souboji nováèkù prohrál Kolín na høišti pøedposledního Šumperku 2:5 a z 16. místa má stále pìtibodové manko na postup do play off. 

Sestavy:
Král (Žajdlík) – Štibingr, Šedivı, Kunst, Aubrecht, Kováø, Hampl – Pabiška, Èederle, Jiruš – Daniel Svoboda I, Jansa, Wiencek – Køepelka, Šafaøovskı, Strnad – Had, Putz, Kollert.

Sestavy:
Málek (Gába) – Smetana, Ondraèka, Bartko, Hryciow, Štach, J. Jenáèek, Š. Jenáèek – Gorèík, Pechanec, Bøezina – Klímek, R. Vlach, Babka – Gajarskı, Šilhavı, Pùèek – Berger, A. Zeman, L. Bednáø.

Rozhodèí: Èáp, Jechoutek – Podrazil, Polonyi

Sestavy:
Honzík (Suchánek) – Haman, Hrachovskı, Husák, J. Adámek, Z. Malík, Repe, J. Michálek – R. Veselı, Mikulík (C), Šedivı – Martynek (A), D. Kindl, Klimša (A) – Macháèek, Peterek, Tomi – Matiaško, Stuchlík, Ramik.

Sestavy:
Tomáš Král (A. Beran) – Marcel, Baláž, Vıtisk, J. Holı, Kremláèek, Jebavı, Èernohorskı – Jícha, Válek, M. Kadlec – M. Beran, Miškáø, Procházka – Jindra, Soukup, Berka – L. Stehlík, Urban, Koneènı.

Rozhodèí: Ondráèek, Marek – Ganèarèík, Zedník.

Sestavy:
Bláha (Wolf) – Matyáš, Hrdinka, Drtil, Piegl, Stanìk, Kellner, Hefka – Mrázek, Bartoš, Gago – Žálèík, T. Kaut, M. Novák – Vachutka, Chlán, Hrníèko – Podlaha, Motloch, T. Jandus.

Sestavy:
Stezka (Štipèák) – Chroboèek, Rašner, Boøuta, Mrowiec, R. Havel, Kachyòa, Koèí – Rudovskı, Prokeš, R. Szturc – O. Procházka, F. Seman, Doktor – Mrva, Maruna, Cihláø – Horváth, Becher, Petriska.

Rozhodèí: Souèek, Jaroš – Mìkıš, Polák

Poèet divákù: bez divákù

Sestavy:
Hamalèík (Haas) – Š. Havránek, J. Drtina (A), Klikorka, Vladimír Brož, Vala, M. Voženílek, Pika, Zich – Severa, Vrdlovec, Trávníèek (C) – Furch, Matìjèek, Tùma (A) – Protasenja, Costa, D. Sklenáø – O. Bláha, M. Bláha.

Sestavy:
Holík (Postava) – Forman, Dluhoš, Zboøil (A), Krisl (C), Kubeš, Mlèák – T. Doležal, Pšurnı (A), Dostálek – Svoboda, Hejcman, Èíp – Matìj Svoboda, F. Dvoøák, Süss – Goiš, Macuh, Ryšavı – Štefka.

Rozhodèí: Grech, Kostourek – Baxa, Juránek

Sestavy:
Neužil (Cichoò) – J. Pohl, Poizl, Kadeøávek, Klejna, Pøindiš (A), D. Zeman, Bøezák – Švec, T. Rohan (C), D. Tùma – Šik, Gut, Hašek – Vracovskı, Vrána, Kropáèek – Prymula, Rymon, Køemen.

Sestavy:
Soukup (Štìpánek) – Linhart (A), Kynèl, Oliva, T. Jelínek, Kajínek, Jirkù (C), J. Moník – Heøman, Chrtek, M. Kratochvil – Machaè, Matıs, Chalupa – Hozák, Urban, Mròa – F. Moník, Herèík, Formánek.

Rozhodèí: Tomáš Zubzanda, Lukáš Bejèek – Jiøí Flegl, Václav Beneš

Sestavy:
Altrichter (Peksa) – Kabelka, Volráb, Záruba, Dosek, Viktorin – Jaroš (C), Balហ(A), Danielèák – Krejèiøík, Tadeáš Král, P. Kratochvíl – Bernovskı, J. Kuèera, L. Kuèera – Blaško, Kaplan, Scheuter – Horkı, Krè.

Sestavy:
Sejpal (O. Martínek) – Husa, Kukla, Blaha, Pıcha, Zdenìk, Muška – Jankovskı, Šafránek (C), Z. Král – Zumr, Semirád, L. Krejèík (A) – Síla, Štohanzl, Petržilka – Kopeckı, Kozák, Mašín – Nìmec.

Rozhodèí: Kašík, Šudoma – Novák, Blažek

Sestavy:
Žukov (Jan Brož) – D. Koláø (A), Mareš, Eliáš, T. Èernı, Bilèík, Strejèek, A. Dvoøák – T. Harkabus, M. Zadražil, Illéš – Jiránek, Fronk, Cachnín – Èachotskı (A), Skoøepa (C), Pekr – T. Havránek, Lichanec, Chlubna.

Sestavy:
Foltán (Slíž) – T. Voráèek, Žovinec, Szathmáry, Kozák (C), Teper, Pastor, Rudl – Špaèek, Toman, Kanko (A) – Korkiakoski, T. Jáchym, Stloukal – Žolobov, Hudeèek, Endál (A) – Brodek, Hotìk, Poøízek.

Rozhodèí: Barek, Kvìtoò – Špringl, Roischel

Sestavy:
Jekel (Mièán) – Furch, L. Chalupa, Vodnı (A), Vodièka, Zukal, Tejnor – Psota, Bittner (A), Šovíèek – Š. Kratochvil, Nedvídek (C), P. Beránek – Ferda, Michálek, Malı – Ošèádal, Brabenec, Køehlík – Vedral.

Sestavy:
Michajlov (Málek) – Sedlák, Barák, Veber, Jeøábek, J. Novák (C), D. Krejèí, T. Duda – Šmerha, Vampola (A), Šteiner – Kuák, Jaroslav Bednáø (A), Kafka – Kružík, Poletín, M. Ondráèek – J. Doležal, Vlèek, Tomica.

Rozhodèí: Èech, Skopal – Kleprlík, Vašíèek

Sestavy:
R. Bìhula (Hanuljak) – Havlín, Seemann, Kottek (A), Trefnı (C), Naar, Delmarche, Horáèek – J. Svoboda, Houška, T. Koblížek – Adámek, Morong, Chlouba – Matyáš Svoboda (A), Veselı, Homer – Babièev, L. Koblížek, M. Zabloudil.

Sestavy:
Brízgala (Košarišan) – Frye, Mikliš, Zajíc, Snuggerud, Kehar (A), Štochl, Funk – Machala, Plekanec (C), Jágr – Guman, Marosz, Raèuk (A) – Hlava, Kubík, Š. Jelínek – Hajnı, Filip, Bernat.

Rozhodèí: Hucl, Valenta – Tvrdík, Belko

Football news:

Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield
Manchester United midfielder Bruno on Super League: Dreams can't be bought