Czech Republic

Kde jsou naše vakcíny? EU chce, aby AstraZeneca vysvětlila omezení dodávek

Britsko-švédskı vırobce takzvané oxfordské vakcíny sdìlil v pátek komisi, že v první fázi dodá menší množství preparátu, než pøedpokládá dohoda. Firma to vysvìtlila údajnımi novımi úpravami pøípravku v souvislosti s koronavirovımi mutacemi.

Nìkteré èlenské státy vzápìtí vyzvaly komisi, aby problém s omezenımi dodávkami øešila. Kyriakidisová o víkendu napsala firmì kritickı dopis a v úterı s jejím vedením probírala okolnosti omezenıch dodávek.

Ty budou podle zdroje agentury Reuters do konce bøezna nižší o 60 procent proti pùvodní dohodì. Do konce tøetího mìsíce roku by tak unijní zemì mìly dostat celkem kolem 30 milionù dávek.

„Evropská unie pøedfinancovala vıvoj vakcíny a její vırobu a teï chce vidìt vısledky. A chceme, aby byla smlouva plnì dodržena,“ uvedla Kyriakidisová s tím, že ji úterní vysvìtlení firmy neuspokojilo. 

Podobnı byl i vısledek druhého veèerní jednání, po nìmž komisaøka uvedla, že se obì strany opìt spojí ve støedu.

O podobném omezení dodávek vakcíny AstraZeneca mluvili v posledních dnech i politici mimoevropskıch zemí jako Austrálie èi Thajsko.

S dodávkami má potíže také Pfizer

Evropská agentura pro léèivé prostøedky (EMA) by mohla již tento pátek oxfordskou vakcínu podmíneènì schválit pro využití v EU. 

AstraZeneca by se tím po firmách Pfizer/BioNTech a Moderna stala tøetím vırobcem, jehož látku budou zemì k oèkování proti covidu-19 používat. Komise pro unijní zemì zajistila celkem 300 milionù dávek této vakcíny.

Problémy se v prùbìhu ledna objevily i v pøípadì dodávek firmy Pfizer, která na nìkolik tıdnù snížila množství smìøující do unijních státù s odvoláním na rozšiøování vırobní kapacity. 

Podle Kyriakidisové bude komise požadovat, aby firmy vyrábìjící vakcíny v EU napøíštì oznamovaly své plány jejich exportu do mimounijních státù.

„To se pochopitelnì nedotkne humanitárních dodávek,“ upøesnila Kyriakidisová s odkazem na poskytování vakcín chudším zemím, s nímž unie vıhledovì poèítá.

Football news:

Mark Clattenburg: I am amazed that Manchester United were not allowed to kick a penalty for an obvious play by the hand of Hudson-Odoi. How not appointed after VAR-a mystery
Lucas Vazquez asks to increase his salary by 15%, Real Madrid wants to reduce it by 10%
Arteta can lead Barcelona. He is Laporte's candidate
Ismailov asked Nurmagomedov to support Anzhi. Habib replied
Boyarintsev about the time in Nosta: The metallurgical plant was puffing at the top of its lungs. The sediment on the field fell out, sometimes
Fonseca about 1:2: Roma failed in the first 20 minutes and could not cope with the high pressure of Milan
Director of Akhmat about 1:2 with Dynamo: Logic is not always present in everything