Czech Republic

Káva Costa míří do obchodů. Lépe se tak vypořádá s krizí

Mletá i zrnková káva britské znaèky, kapsle Nespresso a plechovky s kávou „Ready To Drink“ se zaèínají prodávat v tuzemské síti obchodù Makro a také na e-shopech Košík.cz a Rohlík.cz.

Ke svému prùniku do retailu Costa Coffee, která má v Èesku a na Slovensku šedesát kaváren, využívá distribuèní sí Coca-Coly. Namíøeno má i do ostatních obchodních øetìzcù a víc chce konkurovat i v dnes  populárních kávovıch kapslích, kde navíc chystá kapsle kompatibilní s technologií Dolce Gusto firmy Nestlé.

Èeská republika je souèástí první vlny expanze, která pokrıvá patnáct zemí, ale už pøíští rok chce bıt v osmadvaceti zemích Evropské unie.

Káva je perspektivní trh s celosvìtovì odhadovanım objemem ve vıši 56 miliard eur. V Èeské republice roste o tøi procenta, na Slovensku o více než pìt procent. Kávu pije 96 procent aktivní populace a v prùmìru si dopøejí pøes padesát šálkù mìsíènì. Zatímco v Èesku poptávce vévodí mléèné kávy, jako je cappuccino a caffè latte, slovenskı konzument, kterı je nároènìjší, èastìji sahá po espressu.

Podobnì jako ostatní gastronomické koncepty i kavárny globálnì zasáhla pandemie koronaviru. A úkrok z gastra do retailu je pro Costu s Coca-Colou cestou, jak snížit rizika v nevyzpytatelné dobì.

„Krok urèitì souvisí s pandemií ve svìtì a s problematickou situací v gastru. Je to unikátní pøíležitost, jak dostat naši kávu do obchodù,“ øekl iDNES.cz Milan Baka, øeditel kávové divize spoleènosti Coca-Cola.

Costa plánuje také další rozšiøování služeb, mimo jiné bezkontaktní nakupování mobilem a rozvážku domù. Na kavárenskou kulturu ale rozhodnì nechce rezignovat a do roku 2025 plánuje v tuzemsku otevøít dalších dvacet kaváren.

Do Èeska znaèka Costa Coffee vstoupila v roce 2008. O tøi roky pozdìji pøevzala konkurenèní sí Coffee Heaven a v souèasnosti celou sí vlastní Coca-Cola. Na kavárenském trhu konkuruje americké síti Starbucks, konceptu Tchibo Café a jedinému ryze èeskému øetìzci CrossCafe podnikatele Jana Janáka.

Football news:

Pogba and Mctominay will not play with Southampton due to injuries
Jurgen Klopp: Maradona is the best player in my life. Meeting him was like meeting the Pope
Chalhanoglu will move to Manchester United as a free agent in the summer of 2021 (Christian Falk)
Benzema, Carvajal, Ramos and Valverde will not play with Alaves due to injuries
Ronaldo will not play against Benevento. Pirlo gave him a rest
Zidane on Real Madrid's downturns: Stability in football is the hardest thing to achieve. The problem is not in relation
Alaba's agent wants to start talks with Chelsea and PSG in January