Czech Republic

Kaut se loučí s Pardubicemi, míří do švédského MODO. Potřebuju hrát, říká

A dodává: „Zájem je. Jsme na dobré cestì, jen to ještì není potvrzené.“

Dùvod odchodu do Švédska uhodnete hned, v Èesku kvùli tragické epidemiologické situaci a vládním omezením všechny sporty stojí. Návrat sportovcù k jejich práci zùstává v nedohlednu.

Naopak ve Švédsku hokejové soutìže pokraèují, by s velmi omezenım poètem divákù. Odchody atraktivních hráèù a zámoøskıch posil pryè z Èeska do jinıch zemí jsou tak dalším smutnım dopadem nezvládnuté druhé vlny nemoci covid-19.

„Potøebuju hrát, pøipravit se na kemp pøed novou sezonou NHL,“ øíká Kaut. Ta by mìla zaèít 1. ledna, alespoò tak to vedení kanadsko-americké soutìže plánuje.

Kaut patøí v zámoøí klubu Colorado Avalanche, v minulé sezonì jejich dres oblékl poprvé, v NHL nastoupil do devíti zápasù, vstøelil dva góly a získal jednu asistenci. Vìtší èást sezony trávil na farmì v nižší soutìži AHL (34 zápasù, 5+13).

Po konci sezony to dlouho vypadalo, že Avalanche Kautovi nedovolí, aby se v Èesku na podzim rozehrál. Vyjednávání možnıch startù za extraligové Pardubice trvalo nìkolik mìsícù, pøimluvit se museli i bıvalı vıteènı hokejista Milan Hejduk nebo generální manažer èeské reprezentace Petr Nedvìd.

„Abych pravdu øekl, moc jsem tomu už nevìøil. Hejduk i Nedvìd mi hodnì pomohli, Joeu Sakicovi zavolali a pak už to bylo rychlé,“ vykládal v pùlce záøí. 

Ve Švédsku Kaut nastoupí za slavnı celek MODO, v jehož dresu døív øádil legendární Peter Forsberg, pozdìjší dlouholetı lídr právì Colorada. MODO se však v této sezonì nedaøí, ve druhé nejvyšší soutìži má po sedmi zápasech pouhıch sedm bodù a drží pøedposlední barážovou pøíèku.

Football news:

Berg reached the Champions League group at 34 - probably the last one in his life. And I chewed out that very victory for Krasnodar
Ronaldo scored the 750th goal of his career. 450 of them are for real
Chiesa scored for the first time for Juventus-Dynamo Kyiv
Griezmann scored for the first time in 3 consecutive games for Barca. He has 5 goals in his last 7 matches for the club
Braithwaite has scored 5 (4+1) points in Barca's last 3 games. He had not scored in 13 games before
Pavel Nedved: Juventus doesn't depend on Ronaldo. Any team will miss such a player
Holand and Jan will not play Lazio due to muscle injuries