Czech Republic

Karvinští házenkáři v úvodním semifinále podlehli doma Lovosicím

„Pøedèili nás obranou, nebyli jsme schopní se nìkolik útokù prosadit. My jsme hráli slabì v obranì. Vepøedu bylo u nejzkušenìjších hráèù hodnì technických chyb,“ øekl Èeské televizi karvinský kouè Michal Brùna, jehož svìøenci ve ètvrtfinále vybojovali postup pøes Zubøí až v pìti zápasech.

Lovosice zaèaly zápas trhákem 4:1 a vedly celý první poloèas. Po pøestávce domácí vývoj skóre otoèili a získali náskok 18:15. V závìru se hostùm povedlo odskoèit na tøíbrankový rozdíl a Karviná už maximálnì snížila ztrátu na jeden gól.

„Vyhráli jsme vùlí, která ale byla na obou stranách. Byl to krásný zápas. Zámìr byl co nejvíc pokrýt Soláka s Patzelem a tahat dopøedu. To budeme dìlat poøád,“ uvedl trenér Lovosic Jan Landa. Oèekává další velké bitvy. „Karviná nebude dole, nikdy. Je to sebevìdomý tým. Spíš se z toho pouèí. My budeme mít doma spoustu práce,“ prohlásil.

Góly:
2. Nedoma,6. Skalický,11. Nedoma,12. Jan Užek,14. Skalický,17. Solák,21. Solák,22. Nedoma,23. V. Patzel,25. V. Patzel,25. V. Patzel,29. Gromyko,30. Gromyko,31. Solák,33. V. Patzel,34. Skalický,34. V. Patzel,36. Solák,43. S. Mlotek,45. Skalický,48. Nedoma,49. Solák,49. Skalický,53. V. Patzel,54. Jan Užek,55. Rùža,57. V. Patzel,58. Jan Užek

Góly:
1. Kupa,3. Trkovský,4. J. Motl,5. Trkovský,6. M. Jonsson,7. Holubec,9. M. Jonsson,11. J. Motl,18. M. Jonsson,19. Kylíšek,22. Kylíšek,28. V. Kováø,30. Trkovský,36. Kupa,37. Kupa,40. Trkovský,41. M. Jonsson,44. J. Motl,45. Kylíšek,46. Bouèek,47. M. Jonsson,48. Holubec,50. J. Motl,51. Trkovský,52. J. Motl,55. M. Jonsson,57. Holubec,58. Holubec

Sestavy:
Mokroš, N. Marjanoviæ – S. Mlotek, Urbañski, Plaèek, V. Patzel, Nedoma, Noworyta, Široký, Jan Užek, Solák, Franc, Rùža, Nantl, Skalický, Gromyko.

Sestavy:
J. Hrdlièka, Günl – Heømanovský, V. Kováø, Kupa, Holubec, Trkovský, Kylíšek, Stach, P. Jahn, Strazdiņš, Zourek, Jonáš, M. Jonsson, J. Motl, Bouèek.

Èervené karty:
51. S. Mlotek

Èervené karty:

Rozhodèí: Bubeníèek, Petruška

Rozhodèí: Šlezingr, Špunar.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude