Czech Republic

Karviná - Slavia 1:3, góly padaly až po půli, jeden dal a na další přihrál Sima

Byl to už tøetí zápas slávistù v letošním ligovém roèníku v Moravskoslezském kraji.

Utkání jsme sledovali minutu po minutì

Na pøedchozích zastávkách v Ostravì a v Opavì získali plnı poèet bodù, dali sedm gólù a neinkasovali. V Karviné svou bilanci vylepšili na devìt bodù a celkové skóre 10:1.

Jedinı gól dostali v 82. minutì duelu v Karviné z penalty, kterou hlavnímu Pechancovi musel doporuèit videoasistent po faulu Holeše. Promìnil ji Qose, snížil na 1:2, ale drama se nekonalo.

Vzápìtí po rychlém brejku utekl obranì Sima, jeho centr prošel na zadní tyè a Olayinka z první skóroval do odkryté brány.

 „Karviná sestavila velmi kvalitní a nepøíjemné mužstvo s dobrımi individualitami. V téhle sezonì hraje dobøe se silnımi celky, vyhrála v Plzni, nad Spartou tady vedla 2:0. I proto si vítìzství hodnì vážíme. Stálo nás hodnì úsilí, abychom dostali soupeøe pod tlak a prokousali se k šancím,“ øekl slávistickı kouè Jindøich Trpišovskı.

Slavia se první poloèas tìžko probíjela do šancí, mìla sice pøevahu, ale domácí dobøe bránili a obèas zahrozili i dopøedu.

Do druhé pùle trenér Trpišovskı poslal Olayinku s Bahem místo Masopusta s Oscarem. A Slavia se brzy prosadila.

Stanciùv centr z rohu prošel pøes nìkolik hráèù až na zadní tyè, tam ho se štìstím udržel ve høišti dobíhající Hovorka a zmatkù v malém vápnì využil Sima, ke kterému se míè odrazil. Senegalskı záložník zblízka trefil sí.

Druhı gól dal po hodinì hry Kuchta. Dostal kolmici od Prodova a z poloviny høištì bìžel sám na bránu. Sólo zkušenì promìnil.

„První gól byl velmi dùležitı, dostal nás do situace, že se soupeøova obrana více rozestoupila. Snížení Karviné mì urèitì znervóznilo, do konce zbıvalo i s nastavením pøes 10 minut. Naštìstí jsme dokázali rychle pøidat tøetí branku. Hráli jsme velmi dobøe dozadu, jediná støela na naši branku byla ta penalta,“ podotkl Trpišovskı.

Karviné to doma nejde, získala tam jen šest z celkovıch dvaceti bodù. Pro další zápasy pøišla o brankáøskou jednièku Bolka. Pøi brejku slávistù vybìhl daleko z brány, u míèe byl pozdìji než Lingr, kterého zasáhl kopaèkou do hrudníku. Na doporuèení videoasistenta a zhlédnutí situace na monitoru sudí Pechanec vytáhl èervenou kartu.

Jelikož mìli domácí vystøídáno pìt hráèù, do brány musel Janeèka. Èelil rohovému kopu, z nìj se hosté neprosadili.

„Zvolili jsme taktiku, co by na mì mohlo platit. Hrát v aktivním bloku a vyrážet do protiútokù. První poloèas nebyl špatnı po taktické stránce, Slavii jsme nepouštìli do vážnìjších situací. Ale pak jsme hned po pøestávce dostali stupidní gól po standardní situaci, které jsme trénovali. Vìdìli jsme, že Slavia kope 90 procent pøes pøední tyè. Bohužel to prošlo. Slavia vyhrála zaslouženì,“ øekl karvinskı trenér Juraj Jarábek.

Slavia jako jediná zùstává bez porážky a tabulku suverénnì vede.

Letos ztratila jen ètyøi body za remízy s nováèky Pardubicemi a  Brnem. V tıdnu úspìšnì vstoupila do domácího poháru, Duklu zdolala 4:1 a je v osmifinále.

Èervené karty:

Rozhodèí: O. Pechanec - P. Blažej, M. Novák

Pøejít na on-line reportáž

Football news:

Cavani has returned to training and is likely to play against Crystal Palace
Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7