Czech Republic

Karolína Plíšková se trápila, Šarífovou však přetlačila a v Paříži postupuje

Ze strany èeské hráèky to bylo dlouho rozpaèité trápení. Až políèek v podobì ztraceného setu jako by Plíškovou koneènì probudil.

Turnajová dvojka ze zaèátku rozhodnì nepùsobila jako favoritka, a tak se hned první set promìnil v hodinovou bitvu. Egypanka Šarífová na kurt vtrhla bez rozpakù. Hrála sebevìdomì a vìøila si. Hrozila liftovanım forhendem, kraasy i vıbornım pohybem.

Naopak Plíšková kupila nepøesnosti, zaznamenala šest dvojchyb. Nebyla bez šancí, osm setbolù budiž toho dùkazem. Ovšem v rozhodujících chvílích nedokázala udìlat poslední krok.

V závìru prvního setu Plíšková frustrovanì mrskla raketou, za což dostala napomenutí. A o chvíli pozdìji prohrála v tiebreaku. Ztratila ho pomìrem 9:11. Opìt se ukázalo, že Èešce zkrácené hry v této sezonì pøíliš nejdou.

Hrozba blamáže, která zaèala nabírat reálnıch obrysù, však Plíškovou nakopla. Ètvrtá hráèka svìtového žebøíèku hned ze zaèátku druhé sady pøidala, tøikrát sebrala soupeøce servis a bìhem pùlhodiny dovedla set do vítìzství 6:2.

Bitva tak mìla vyvrcholit až tøetí rozhodující sadou.

„Uvolnila jsem se a víc do toho šla. Kdybych takhle hrála od zaèátku, tak jsem mohla bıt na pokoji mnohem døív,“ pøemıšlela Plíšková.

Tentokrát se pro zmìnu oklepala rychle Egypanka, a tak obì hráèky opìt sehrály dramatickı, témìø hodinu dlouhı duel. Vùbec v tu chvíli nebylo znát, že obì tenistky od sebe dìlí v žebøíèku 164 míst.

Zápas jsme sledovali podrobnì

Plíšková i Šarífová si zpoèátku poslední sady hlídaly podání. Nechtìly udìlat chybu. Zlom nastal za stavu 3:3.

Èeská hráèka dostala soupeøku pod tlak, opìt jí však dlouho trvalo, než Šarífovou pøemohla. Zahodila pìt brejkbolù, až na šestı pokus to vyšlo. Koneènì! V tu chvíli Plíšková odskoèila na 4:3 a definitivnì rozhodla. Dlouhı zápas poté doservírovala do vítìzství.

„Podmínky byly pro mì nároèné. Pùl zápasu pršelo, nic jednoduchého. Bylo to pomalé a míè se tìžko zabíjel,“ hodnotila Plíšková po utkání. Jsem ráda, že se mi podaøilo postoupit. Vìøím, že mi to pomùže a v dalším kole to bude jenom lepší.“

zvláštní pøíloha

Ve druhém utkání na turnaji Èeška vyzve Jelenu Ostapenkovou, která v Paøíži zvládla první kolo poprvé od zisku titulu v roce 2017. Nad Lotyškou vede vzájemnou bilanci 3:2 na zápasy.

„Odehrála jsem s ní dobré i bláznivé duely. Dokáže nasázet hodnì vítìznıch míèù a zároveò udìlat hodnì chyb. Uvidíme, jaké budou ve ètvrtek podmínky.“

Hrát bude Djokoviè, zaèínají ètyøhry

Úterní program Roland Garros nabírá kvùli dešti zpoždìní, nìkterá utkání musela bıt pøerušena.

Na svùj první zápas zatím èeká Novak Djokoviè. Nejvıše postavenı hráè svìtového žebøíèku se postaví ke grandslamovému utkání poprvé od incidentu na US Open, kdy trefil míèkem èárovou rozhodèí a byl z turnaje vylouèen. Zkušenı Srb vyzve Švéda Ymera, zápas zaèal krátce po 16. hodinì.

V Paøíži startují také ètyøhry, jako první z Èechù pùjde do akce Jiøí Veselı, kterı utvoøil dvojici s Argentincem Londerem. Postaví se proti nim britské duo Murray-Skupski. Start utkání se vzhledem k dešti posunul, v tuto chvíli je naplánován na 17:30.

Tenisovı grandslamovı turnaj French Open

antuka, dotace 38 milionù eur

Muži:

Dvouhra - 1. kolo:
Ženy:

Dvouhra - 1. kolo:
Karolína Plíšková (2-ÈR)Úterní program

Kurt Philippa Chatriera: Karolína Plíšková (2-ÈR) - Šarífová (Eg.), Siegemundová (Nìm.) - Mladenovicová (Fr.), Djokoviè (1-Srb.) - M. Ymer (Švéd.), Shapovalov (9-Kan.) - Simon (Fr.).

Kurt Suzanne Lenglenové: Pospisil (Kan.) - Berrettini (7-It.), Samsonovová (Rus.) - Keninová (4-USA), Munar (Šp.) - Tsitsipas (5-Øec.), Sabalenková (8-Bìl.) - Pegulaová (USA).

Kurt Simonne Mathieuové: Bradyová (21-USA) - Tausonová (Dán.), Querrey (USA) - Rubljov (13-Rus.), Bautista (10-Šp.) - Gasquet (Fr.), Parmentierová (Fr.) - Kudìrmìtovová (Rus.).

Football news:

In 2010, Pirlo negotiated with Barca. The main playmaker of the generation was ready to go to Pep even in the rotation
Chugainov about Loko in the Champions League: there are Chances to get out of the group. The team looks confident and worthy
Bayern and Alaba failed to agree a new contract for the third time
Atalanta and Ajax showed smart football: a lot of traps and subtle changes on the move
Vadim Evseev: I liked the locomotive for its boldness. Not afraid to play football, well done
Barcelona may sign PSV forward malen if the deal for Depay fails
Pickford hired bodyguards because of fan threats after van Dijk's injury