Czech Republic

Karlovarsko podlehlo v Lize mistrů Trentinu, proti favoritovi uhrálo set

V úterı podlehl èeskı vıbìr nìmeckému Friedrichshafenu 1:3. Tìšit se mohl alespoò ze zisku premiérového setu v historii klubu v elitní evropské soutìži.

„Musíme si vìøit, že se dají porazit,“ øekl kouè Jiøí Novák v Èeské televizi pøed utkáním s trojnásobnım vítìzem soutìže Trentinem. A jeho svìøenci v prvním setu za pomoci razantního servisu a témìø bezchybné hry favorita zaskoèili.

Od zaèátku vedli a vypracovali si osmibodovı náskok 16:8. Na smeèi dostal šanci zkušenı Wiese a v útoku dotáhl Karlovarsko za ziskem prvního setu.

Od druhé sady ale zaèal èeskı tım proti favoritovi, kterému kvùli koronaviru chybìjí nahrávaèi, pøece jen ztrácet. Ménì tlaèil servisem a domácí razantnìji útoèili. Pøestalo se daøit i v útoku a nadšení postupnì opadalo. „Palice nahoru,“ burcoval Novák. Ve druhém a tøetím setu soupeø vždy rychle odskoèil a náskok si pohlídal.

Západoèeši se v Trentu, kde v minulosti záøil univerzál Jan Štokr, musejí také obejít bez jedné opory, prvního nahrávaèe. Kapitána Lukáše Ticháèka vyøadilo svalové zranìní. Proti Trentu rozdìloval míèe pøevážnì Nizozemec Keemink.

Ve ètvrtém setu sice Karlovarsko znovu od zaèátku ztrácelo, ale dokázalo i díky dobré obranì zkušeného libera Pfeffera dotáhnout na 16:16. Vzápìtí ale volejbalisté èeského klubu ztratili ètyøi body v øadì, což rozhodlo.

Druhı turnaj se uskuteèní 9. až 11. února ve Friedrichshafenu. Z pìti skupin postoupí vítìzové do ètvrtfinále a doplní je tøi nejlepší tımy z druhıch míst.

Volejbalová Liga mistrù - 2. kolo skupiny E v Trentu

Indra 15, Vašina a Wiese po 13, Wilson 8 - Kooy 18, Lisinac 16, Argenta 12.

Tabulka

Tım Z V P S M B

Football news:

Wolverhampton loan Willian Jose from Sociedad with a buy-out option
AC Milan are close to loaning Tomori to Chelsea with a 20+ million euro buy-out option
Spartak about fans convicted for fighting at Euro 2016: Fedun personally helped them financially
Lewandowski updated the Bundesliga record by scoring 22 goals in the 1st round
Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa