Czech Republic

Kamion narazil do odstavené dodávky, vyjel z dálnice a převrátil se

Nehoda se stala okolo 11. hodiny. „Na 8. kilometru dálnice D8 ve smìru na Prahu narazil øidiè kamionu do odstavené dodávky,“ øekla mluvèí policie Eva Hašlová. 

Následnì kamion sjel mimo dálnici, kde se pøevrátil na bok. Podle mluvèí støedoèeských záchranáøù Petry Effenbergerové utrpìl øidiè lehké poranìní hlavy a byl pøevezen do nemocnice na Bulovce. 

Øidiè odstavené dodávky byl v dobì nehody mimo vozidlo. 

Policisté jsou nyní ještì ne místì a nehodu vyšetøují. Alkohol byl u obou øidièù vylouèen dechovou zkouškou. 

Provoz je omezen, okolo nehody lze projet jen levým jízdním pruhem.

Smrtelná nehoda na Pražském okruhu

Krátce po poledni nabouraly na Pražském okruhu u Modletic dvì dodávky, øidiè zøejmì nedobrzdil vozidlo pøi pøíjezdu do kolony. Jeden èlovìk pøi nehodì zemøel.

„Jedna osoba utrpìla zranìní nesluèitelná se životem, druhá osoba s lehèím zranìním byla po ošetøení transportována do vinohradské nemocnice,“ 

Provoz ve smìru na letištì byl v obou pruzích uzavøen. Podle informací dopravniinfo.cz bude omezení trvat asi do 16. hodin.

Football news:

Hector Herrera on 0:4 with Bayern: We played very well with the best team in the world. Don't write off us
Antonio Conte: Borussia are well prepared, they have a lot of potential. Inter could have won
Guardiola on 3:1 with Porto: a Good start. In the Champions League, there are 5 substitutions, the players who came out showed themselves well
Flick about Mueller: he's a continuation of the coach's hand on the field. Thomas manages the team, drives it forward
Gian Piero Gasperini: Miranchuk has just started training. We have a lot of players, rotation is inevitable
Goretzka about 4:0 with Atletico: We were lucky that we didn't miss out at the beginning. It took 10 minutes to get involved
Klopp on the win over Ajax: it wasn't radiant football, but we scored three points