Czech Republic

Kalousek nechal kontrolovat záznam, zda poslanec ANO nepodváděl. Spletl se

Pøedcházelo tomu, že místopøedseda ÈSSD Ondøej Veselı prosadil s podporou vìtšiny svého klubu a opozice s vıjimkou komunistù o pouhı jeden hlas, aby vláda do konce èervna pøedstavila návrh, jak nahradí obcím 10 miliard korun a krajùm 6 miliard korun.

Pro to nebylo hnutí ANO, KSÈM a tøi sociální demokraté Antonín Stanìk, Jan Birke a šéf strany Jan Hamáèek, kteøí nepodpoøili návrh svého stranického kolegy Veselého a hlasovali loajálnì ke spojenectví s ANO a KSÈM. (detail hlasování jednotlivıch poslancù najdete zde)

Když poslanec hnutí ANO Jan Richter zpochybnil vısledek, Kalousek požádal o pùlhodinovou pøestávku kvùli pøezkoumání záznamu kamer, zda poslanec ANO vùbec byl v sále, když zpochybnil vısledek svého vlastního hlasování a argumentoval, že mu nefungovala hlasovací karta.

Kontrola záznamu ale prokázala, že poslanec ANO celou dobu sedìl na svém místì. „Vidìl jsem to na vlastní oèi,“ musel uznat Kalousek.

Napodruhé už si ANO a komunisté vısledek hlasování pohlídali a návrh Veselého neprošel. Babišovu ANO a komunistùm tentokrát pomohli ètyøi sociální demokraté vèetnì Hamáèka. (jak kdo hlasoval, najdete zde)

Football news:

Goalie of the banner of Labor, who was hit by lightning: everything is good at the moment. Back soon
Ole Gunnar Solskjaer: I Think it was a penalty against Aston Villa
Philadelphia played in t-shirts with the names of black people who died at the hands of the police
Kompany tries everything at Anderlecht: he coached without a license (terrible), played 15 matches and invested 3 million euros in the club
Aston Villa coach on Manchester United penalty: A shameful decision
Paul Pogba: Winning the Europa League and the FA Cup are two of Manchester United's goals for this season
Manchester United's first ever Premier League win 4 consecutive games with a difference at least 3 goals