Czech Republic

Kachňatům při záchranné akci ulétla matka, mláďata skončila u umělé kvočny

Zmatenou kachní rodinku poblíž ètyøproudové silnice v Gajdošovì ulici zpozorovala ve ètvrtek odpoledne jedna z obyvatelek Brna a z obavy o život ptákù zavolala strážníky. Ti napoèítali hned jedenáct nemotorných, ale èiperných kachních mláïat. 

„Spolu s kachní mámou je pøivedli k domovnímu výklenku, kde se èlenové ptaèí rodiny choulili k sobì do pøíjezdu odchytové služby mìstské policie,“ popsal mluvèí brnìnských strážníkù Jakub Ghanem.

Pøivolaný specialista ptáèata pochytal do papírové krabice, jejich matku však záchranná akce vylekala natolik, že od svých potomkù odletìla.

Osiøelá mláïata tak strážníci odvezli do ptaèího centra, kde je umístili do inkubátoru pøezdívanému umìlá kvoèna. Pøístroj s žárovkou totiž nahrazuje matèino teplo.

Pracovníci ptaèího centra budou kachòata krmit, než si po tøech týdnech zaènou sama lovit drobný hmyz. „Potom se nauèí postupnì kroužit nad naší farmou a pøistávat na hladinu. Brzy se osamostatní a odletí do volné pøírody,“ pøibližuje ornitolog Zdenìk Machaø z ptaèího centra.

Football news:

Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss