Czech Republic

Judista Krpálek má po vítězné bitvě s Izraelcem Sassonem evropský bronz

O šanci na ještì vìtší úspìch ho pøipravila semifinálová porážka s neoblíbeným soupeøem Genkem Grolem z Nizozemska. Pro Krpálka je to šestá evropská medaile, tøetí z jeho souèasné kategorie nad sto kilogramù.

Pro Krpálka je to šestá evropská medaile, tøetí z jeho souèasné kategorie nad sto kilogramù. Naposledy uspìl v roce 2018, kdy triumfoval v Tel Avivu. Pak zapsal dvì pátá místa vèetnì listopadového šampionátu v Praze.

V Lisabonu mìl Krpálek v prvním kole kategorie nad 100 kg jako svìtová jednièka volný los. Ve druhém narazil na Alexandra Vachovjaka, který ho pøed dvìma mìsíci porazil na Grand Slamu v Tel Avivu. Tentokrát èeský reprezentant bìloruského judistu udolal. V posledních sekundách ètyøminutového zápasu dostal soupeøe na zem a tam ho udržel, takže zvítìzil na ipon.

Podobný prùbìh mìlo i ètvrtfinále proti obhájci bronzu z pražského ME Levanimu Matiašvilimu. Také v tomto zápase mìl èeský úøadující mistr svìta v poslední minutì více sil. Dvakrát Gruzínce povalil a v posledních sekundách základní doby jeho odpor na tatami definitivnì zlomil.

V semifinále ale Krpálek nemohl najít zbraò na Grola. Už po minutì a ètyøiceti sekundách mìl na kontì dvì varování. Ve tøetí minutì nedokázal zareagovat na Nizozemcùv útok, po kterém skonèil na zemi a Nizozemec získal ipon.

O bronz se utkal se Sassonem, kterého do dneška porazil ve všech ètyøech zápasech vèetnì toho na ME v Praze. Jejich lisabonský duel byl pøedevším soubojem o úchop. Krpálek od konce druhé minuty vedl, ale zhruba deset sekund pøed koncem zabodoval i Sasson. Tøicetiletý èeský reprezentant se tím nenechal rozhodit. Zápas ukonèil úspìšným hodem po dvaadvaceti sekundách „zlatého skóre“. 

Ziskem bronzu ozdobil svoji generálku na olympijské hry v Tokiu, na kvìtnové mistrovství svìta se nechystá. „Spokojenost je tam obrovská. I z toho pohledu, že to mìl být poslední zápas pøed olympiádou a teï už bude jenom pøíprava k olympiádì. Takže radost je obrovská,“ øekl Krpálek v Èeské televizi.

Evropským šampionem se stal Rus Inal Tasojev. Finále s Grolem ukonèil hodem po 71 sekundách a po støíbrech z let 2019 a 2020 získal první evropské zlato.

David Klammert, jenž podobnì jako Krpálek získal nedávno bronz na Grand Slamu v Turecku, doplatil v kategorii do 90 kilogramù na tìžký los. V prvním kole mìl volno a ve druhém dostal svìtovou dvanáctku Marcuse Nymana ze Švédska, vítìze letošních Grand Slamù v Tbilisi a Antalyi. Klammert držel s favorizovaným Seveøanem krok, 16 sekund pøed koncem ale dostal tøetí napomenutí a byl vyøazen.

Ambiciózní cíle, se kterými na letošní ME pøijel, tak nenaplnil. Na kvalifikaci na OH v Tokiu to ale nemá prakticky žádný vliv. Tam budou klíèové jeho výsledky na Grand Slamu v Kazani a na mistrovství svìta.

Mistrovství Evropy v judu v Lisabonu

Muži
Do 90 kg:
1. Bekauri, 2. Gviniašvili (oba Gruz.), 3. Igolnikov (Rus.) a Toth (Maï.), ....Klammert (ÈR) vyøazen ve 2. kole.

Do 100 kg: 1. Nikiforov (Belg.), 2. Lipaerteliani (Gruz.), 3. Iddir (Fr.) a Kocojev (Ázerb.).

Nad 100 kg: 1. Tasojev (Rus.), 2. Grol (Niz.), 3. Krpálek (ÈR) a Tušišvili (Gruz.).

Ženy
Do 78 kg: 1. Pacutová (Pol.), 2. Steenhuisová (Niz.), 3. Posviteová (Fr.) a Grafová (Rak.).

Nad 78 kg: 1. Sayitová (Tur.), 2. Fontaineová (Fr.), 3. Slucká (Bìl.) a Nunesová (Portug.).

.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude