Czech Republic

Jsem úplně blbá, kála se žena, která policistům ukázala vztyčený prostředník

Pøípad se stal v úterý odpoledne. Policejní vùz zrovna odboèoval z Nádražní ulice na Husovu do kopce k Petrovu, když v tu chvíli pøes cestu pøebìhla mladá žena.

Policisté okamžitì zaèali brzdit a troubit. Od ženy ovšem pøišla pohotová reakce. „V bìhu žena policistùm bleskovì ukázala vztyèený prostøedníèek,“ uvedl policejní mluvèí Petr Vala.

Netrvalo však dlouho a hlídka ženu dostihla. V tu chvíli se høíšnice hned zaèala omlouvat. „Já vím, no. Já jsem úplnì blbá. Já jsem byla reklamovat boty, oni mi to neuznali, tak jsem byla naštvaná,“ vysvìtlovala své chování. Navíc prý nevìdìla, že v autì sedí právì policisté.

Za spáchaný pøestupek hrozí bìžnì pokuta od sta korun do dvou tisíc. Jakou sankci dostala právì tato žena a jak jí pøitížilo vulgární gesto, však policisté nesdìlili.

„Žena s výší pokuty souhlasila a zaplatila ji na místì,“ dodal Vala.

VIDEO: Maèkáte tlaèítko víckrát? A proè nìkde padne zelený panáèek hned a jinde tøeba za 3 minuty? Odhalovali jsme tajemství semaforù pro chodce:

10. záøí 2020

Football news:

Real Madrid are confident that PSG will demand 150 million euros for Mbappe. Madrid is not ready to pay so much
Arteta on Ozil: It is always sad when such a figure leaves
Alabai will move to Real Madrid in the summer. The contract for 4 years is agreed, the salary is about 11 million euros (Marca)
Stefano Pioli: We will look at the table in April. For Milan, every match is the most important
Zlatan Ibrahimovic: Together with Mandzukic, we will scare the opponents of Milan. He signed a contract
Milan scored 43 points in 18 rounds - the best result since the 2003-04 season. Then the club became the champion
Aubameyang scored a double in a Premier League match for the first time in the season. Parti's first assist for Arsenal