Czech Republic

Jihlava vládne první hokejové lize, na druhou pozici jdou Benátky

Jihlava se proti Kolínu poprvé prosadila až ve 32. minutì zásluhou Miroslava Judy. V èase 37:17 zvıšil Josef Skoøepa a ve tøetí tøetinì se prosadili opìt Juda, Patrik Èermák, Jiøí Fronk a Tomáš Chlubna. 

Devatenáctiletı junior Juda, kterı nastoupil v této sezonì za první tım teprve podruhé, zazáøil tøemi body. Dosud mìl z 18 zápasù v první lize na kontì jen jeden gól z minulého roèníku.

Dukla poprvé po tøech zápasech naplno bodovala. Kolín nenavázal na ètvrteèní vıhru nad Šumperkem a pøipsal si šestou porážku z posledních sedmi zápasù.

Po dvou nezdarech zabraly Benátky. Jedinou branku vstøelil Havíøovu ve 13. minutì Lukáš Pabiška. Gólman Matìj Žajdlík pøi druhém startu v sezonì udržel díky 16 úspìšnım zákrokùm poprvé èisté konto. Po pìti kolech bez bodu slavilo vítìzství Ústí nad Labem, Vsetín rozesmutnil po 96 vteøinách prodloužení Jiøí Severa.

Poruba prohrála potøetí za sebou. By vedla v Tøebíèi od 16. minuty po brance obránce Tomáše Voráèka, ještì v první tøetinì stav otoèili Radim Ferda a Martin Šovíèek. Ve druhé tøetinì zvıšil v pøesilové høe Ladislav Bittner a necelıch pìt minut pøed koncem se prosadil opìt Ferda.

Pøerov po pìti vıhrách neuspìl, na ledì poslední Kadanì prohrál 2:3 po samostatnıch nájezdech. Rozstøel rozhodl v deváté sérii Roman Chlouba, jenž si dnes pøipsal i gól a asistenci.

Popáté za sebou vyhrálo Kladno, bojující o návrat do extraligy. V Sokolovì sice Rytíøi tøikrát prohrávali, ale uspìli 4:3 po nájezdech. Rozhodl o tom devatenáctiletı útoèník Matyáš Filip.

Prostìjov zdolal doma 4:3 Litomìøice, které nastoupily s vıraznì pozmìnìnım kádrem. Tøináct hráèù totiž mají na kempu reprezentaèní dvacítky ve Vıškovì. V souboji nováèkù vyhrálo Vrchlabí v Šumperku 6:1 a podruhé z deseti utkání naopak neuspìla Slavia, která prohrála ve Frıdku-Místku 2:4.

Sestavy:
Cichoò (Krbeèek) – Kadeøávek, D. Zeman, Sıkora, Houdek, A. Rulík, Klejna, Klodner – Šik, Kverka (A), M. Kadlec – Osmík, Vildumetz, Prymula – Kropáèek, T. Rohan (C), Švec – Koneènı, Vrána, Jiskra.

Sestavy:
Košarišan (Brízgala) – Frye, S. Zacharèuk, Zelingr, Kehar (A), V. Sorokin, Ticháèek, Štochl – Guman, Plekanec (C), Melka – Raèuk (A), Pitule, Hlava – Hajnı, Filip, Kubík – Šapovaliv, Š. Jelínek.

Rozhodèí: Valenta, Šindel – Jindra, Bìlohlav

Sestavy:
R. Bìhula (Hanuljak) – Kottek, Kubát, R. Havel, Seemann, Havlín, Bøezák, T. Bìhula – Matyáš Svoboda, Chlouba, J. Svoboda – Koblížek, Morong, Bucek – Homer, Berèík, Jakub Veselı – Hradeckı.

Sestavy:
D. Dvoøák (Holík) – Hrabal, Kubeš, Krisl, Zboøil, Døímal, Gréè, Machù – T. Doležal, Pšurnı, Dostálek – Šoustal, Hejcman, Èíp – Matìj Svoboda, F. Dvoøák, Dobša – Fencl, Macuh.

Rozhodèí: Petružálek, Hucl – Kokrment, Sedláèek

Sestavy:
Altrichter (Peksa) – Gewiese, Kabelka, Weintritt, Nepokoj, Vìntus, Ševèík – Jaroš, Milfait, Balហ– Krejèiøík, Tadeáš Král, P. Kratochvíl – Blaško, Spratek, Danielèák – Kuèera, Hroch, Krè

Sestavy:
Klouèek (Soukup) – Linhart, Buèko, Kajínek, Niko, Vála, Jirkù, Oliva – Heøman, Chrtek, Nouza – M. Kratochvil, Matıs, Machaè – Machala, Urban, Mròa – Formánek, Hozák, Chalupa.

Rozhodèí: Nikola Marek, Michal Dìdek – Ondøej Polák, David Otáhel

Sestavy:
Mièán (Jekel) – Zukal, Furch, Nedbal, L. Chalupa, Kowalczyk, Tejnor, Vodièka – Šovíèek, Nedvídek (C), Vodnı (A) – Psota, Bittner (A), Krliš – Ferda, V. Nìmec, Š. Kratochvil – Valík, Michálek, Køehlík.

Sestavy:
Muštukovs (Foltán) – Žovinec, Teper, Szathmáry, Kozák (A), Slavík, T. Voráèek, Dundáèek – Endál, Kanko (A), Sikora (C) – Korkiakoski, Hudeèek, Poøízek – Hotìk, M. Hlinka, Špaèek – Žolobov, Toman, Brodek.

Rozhodèí: Doležel, Bejèek – Kreuzer, Polonyi

Sestavy:
Suchánek (Raszka) – Haman, Vainonen, M. Adámek, Husák, Hrachovskı, Zahradníèek – Šedivı, Mikulík (C), Kofroò – Klimša (A), R. Veselı, Tomi – Martynek (A), Peterek, Kurovskı – Raška, Stuchlík, Kaukiè.

Sestavy:
Michajlov (Málek) – Buchta, J. Novák (C), D. Krejèí, Barák, Gaspar, Veber, T. Duda – Kafka, Vampola, Slavíèek – Tomica, Jaroslav Bednáø, Šteiner – J. Doležal (A), Kuák, Všeteèka – M. Ondráèek, Vlèek, Petrov.

Rozhodèí: Kašík, Koziol – Hanzlík, Hranoš

Sestavy:
Bláha (Wolf) – Matyáš, Pìnèík, Drtil, Piegl, Stanìk, Rudl – Mrázek, Bartoš, Vachutka – Motloch, T. Kaut, Hrníèko – Žálèík, Chlán, T. Jandus – Janeèek, M. Novák, Podlaha.

Sestavy:
Tomáš Král (A. Beran) – Vıtisk, Háva, Jebavı, Èernohorskı, Marcel, J. Holı – P. Svoboda, Hašek, Miškáø – Stehlík, Bernat, Moravec – Jícha, Procházka, Berka – Jánskı, M. Beran.

Sestavy:
Žajdlík (Král) – Kunst, Šedivı, Havlín, Aubrecht, P. Krejèí, Böhm, Kováø – Hujer, A. Dlouhı, D. Špaèek – Pabiška, Èederle, Jiruš – Prùžek, Mìchura, Wiencek – Gajda, Jansa, Putz.

Sestavy:
Groh (Daòa) – Koèí, Boøuta, Mrowiec, Rašner, Chroboèek, L. Rutar – Adamskı, Ivan, Doktor – O. Procházka, F. Seman, R. Szturc – Fridrich, Maruna, Mrva – Horváth, L. Bednáø, Petriska.

Rozhodèí: Kostourek, Zubzanda – Beneš, Štofa

Sestavy:
Jan Brož (Fuèík) – D. Krenželok (A), D. Koláø, T. Èernı, Strejèek, Bilèík, Mareš, Eliáš – T. Havránek, Skoøepa (C), Illéš – Jiránek, Fronk, Mácha – T. Harkabus, Lichanec, Pekr – Èermák, Juda, Chlubna.

Sestavy:
Sejpal (O. Martínek) – Husa, Kukla, Blaha, Muška, Váchal, Pıcha – Jankovskı, Šafránek (C), Z. Král – L. Krejèík (A), Zumr, Stehlík (A) – Síla, Štohanzl, Petržilka – Semirád, R. Martínek, Nìmec – Mašín.

Rozhodèí: Wagner, Kostourek – Horažïovskı, Flegl

Sestavy:
Hamalèík (Haas) – M. Voženílek, Vl. Brož (A), Š. Havránek, J. Drtina (A), Vacík, Pika, Vala – O. Bláha, Vrdlovec, Tùma – Trávníèek (C), Matìjèek, Severa – Furch, Protasenja, Tlaèil – Grim, G. Szturc, Pšenièka.

Sestavy:
Málek (Gába) – Smetana, Ondraèka, Kudìlka (C), Bartko, Hryciow, Štach (A), Jenáèek – Bøezina, Pechanec, Gorèík – R. Vlach, J. Kloz, Pùèek – Machaè, Kucharczyk (A), Babka – Hoøanskı, Šilhavı, Vítek.

Rozhodèí: Grech, Jaroš – Ševic, Juránek

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017