Czech Republic

Jen Jágr a Plekanec nestačí. Bez úsilí to nepůjde, ví legendární Nový

Je to pro vás šok?
Hlavnì musím øíct, že Dukla hraje dobøe, organizovanì, bojujou a ten jejich gólman je skvìlı. Naši brankáøi si vždycky vybrali slabší chvilku a i když jsme byli favoriti, tak teï je mírnı favorit Dukla. Ještì není konec, ale už toho èasu moc nezbıvá.

Èekal jste po první prohøe, že Kladno padne podruhé?
Neèekal, ale Dukla do utkání vstoupila líp a líp se pohybovala. V play off hraje nejménì 50 procent gólman. A ten Žukov chytá vıbornì, ne dobøe. A kluci pøed ním jsou obìtaví. Pak je tìžké dávat góly. A když už dáme na 2:1 a vypadá to, že bychom mohli vyrovnat, tak si dáme vlastní branku a bylo po zápase. Bude to tìžké, ale hokej je prostì takovı. Asi to neèekala ani Dukla, ale vede zaslouženì.

OCENÌNİ. Bıvalı èeskı hokejista Milan Novı pózuje s plaketkou poté, co byl

OCENÌNİ. Bıvalı èeskı hokejista Milan Novı pózuje s plaketkou poté, co byl uveden do Sínì slávy IIHF.

Tipoval jste, že by mohla reálnì myslet na postup do extraligy?
Já si myslel, že tu šanci máme my a Dukla, protože to jsou organizace, které vždycky patøily v lize k ozdobám. Myslel jsem si, že máme lepší jména a hráèe, kteøí toho mají víc za sebou. Ale to v play off není rozhodující. Rozhoduje tım. Pøál bych si, aby to kluci zdramatizovali.

Nemìli Kladenští ta jména až pøíliš v hlavách?
No jo, ale poznali, že rozhoduje bojovnost a srdce. Dukla nemá tak velká jména, ale hrajou obìtavì. Naopak nìkteøí naši hráèi, kteøí prošli extraligu, si myslí, že první liga je slabší. Když se chcete prosazovat, tak tam musíte to úsilí dát taky. Nestaèí jezdit na 60 procent. Dukla si ty góly sama nedá.

Je rozdíl, jak hraje Jihlava teï oproti základní èásti?
Bilanci jsme mìli vyrovnanou, v dlouhodobé soutìži byl mezi námi ètyøbodovı rozdíl, to je taky celkem nic. Pak záleží, jak se na to pøipravíte. Dukla mìla také kritickı moment s Litomìøicemi, ale vždycky to otoèila. My jsme to mìli jednodušší, postupovali jsme hladce.

Jihlavskı brankáø Žukov øíkal o kladenskıch hvìzdách, že to jsou normální hráèi jako všichni ostatní.
Brankáø si musí vìøit, rozumíte? On to øekl správnì, protože kdyby se z velkıch jmen klepal, tak by ten gól pustil. Já kdysi dìlal interview do ruské televize o prohraném zápase na olympiádì. Ruskı novináø se zeptal, jestli jsem mìl obavy, když jsem jel na Trejaka - dal jsem mu v oslabení gól do vinglu. A dal jsem mu plus minus stejnou odpovìï: No nemìl! Kdybych mìl obavy, tak bych mu nikdy nedal gól.

Chápu, že je pro vás tìžké odpovídat, ale nepotøebovalo by Kladno od svıch hvìzd víc?
To záleží na sportovní formì. Já smekám pøed Jardou, že vùbec nastupuje. Pøi pøesilovkách je tam znát. První zápas jsme dali z pøesilovek góly a Jarda když gól nedá, tak na nìj nahraje. Ale sezona je dlouhá, vıpadek formy se nevyhne ani hvìzdám v NHL. Tak to musí vzít jiní kluci. Máme tam Raèuka, Hlavu, Melku, Machalu... Nìkdy vyhraje zápas první pìtka, nìkdy druhá a jindy tøetí. Takhle bych to nebral.

Co Kladno musí udìlat, aby sezona dopadla dobøe?
To je tìžká otázka. Já bych to vidìl tak, že se musí soustøedit jenom na jeden zápas. Potøebujou hodit za hlavu ty dvì porážky, se kterımi nikdo nepoèítal. Líp bránit, nemít vylouèené a mít štìstí, protože šancí moc nebude a musíte je promìnit. A tomu gólmanovi se dávají tìžko góly, protože je velikej a šikovnej. Když vyhrajou, tak šance žije. Ale jenom žije, to poøád nic neznamená.

Tøetí duel finále první ligy ve støedu od 17.30 hodin

Kdyby Jihlava vyhrála, je rozhodnuto?
To už bych tu šanci vidìl velmi malinkou. Dukla má vıhodu, že nebyla favorit a nemá co ztratit.

Jak velká sportovní tragédie by pro Kladno byla, kdyby nevyužilo letošní mimoøádnou pøíležitost postoupit do extraligy bez baráže?
Samozøejmì by to bolelo, ale vyhrát mùže jenom jeden. Mužstvo má díky Jaromírovi skvìlı podmínky, ale hraje se na ledì. Teï se vıhoda pøesouvá na stranu Dukly. Ale ještì nemá vyhráno. 

Football news:

Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia
Lautaro Martinez: I was close to joining Barca, I discussed it with Messi
Klopp's agent says that the coach will stay at Liverpool: Definitely, there is nothing to discuss